Forelæsning 10 - Vertikal integration og Vertikal begrænsninger Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 10 - Vertikal integration og Vertikal begrænsninger > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 10 - Vertikal integration og Vertikal begrænsninger Deck (28):
1

Hvad er vertikal integration?

Integration, der ligger forskelligt placeret i den vertikale kæde.

2

Hvad er vertikal integration det samme som?

Vertikal fusion

3

Hvad er vertikal integration upstream?

Hvis producenten køber "op ad" i værdikæden.
Eks. Ejerskab over de inputs virksomheden bruger.

4

Hvad er vertikal integration downstream?

Hvis sælgeren køber detailledet. Hvis producenten køber detailledet.
Eks. Ejerskab af produktionsenheder, der bruger, distribuere, sælger virksomhedens output.

5

Hvad omhandler vertikale begrænsninger (vertical restraints)?

1) Bindende videresalgspriser
(Forlag siger til boghandel: I skal tage 200.- pr. bog. Det må butikken kun i en given periode)
2) Tying, bundling
("Den her software koster 1.000.- i alt. Ellers koster hvert program 800.- stykket)
3) Leveringsnægtelse
(BogO nægter at levere til Bilka)
4) Eneforhandleraftaler
(Kun én forhandler må sælge BogO produkter i et bestemt område i Aarhus)

6

Hvad kan vertikale begrænsninger (vertical restraints) resultere i?

I meget kraftig markedsmagt

7

Hvilke 3 grundlæggende motiver er der bag Vertikal integration?

1) Opnå omkostningsfordele
2) Opnå markedsmagt
3) Ikke-økonomisk motiv: Ledelsens ambitioner og prestige

8

Hvordan kan 'Dobbeltmarginaliserings-problemet' løses? Og hvad er problemet her?

Ved vertikal integration eller two-part-tariff (franchisee).
Cunsumer surplus forøges af vertikal integration heraf.

Problemet ved dobbeltmarginalisering er, at der er tab for både forbruger og producent.

9

Hvad er 'dobbeltmarginaliseringsproblemet'?

Opstår hvor to firmaer i værdikæden er monopolforetagende. (Producent og sælger)

Kan løses ved vertikal integration.

Problemet ligger i, at både producent og sælger vil maksimere profit og reducere output mængden. Kun ét firma vil optimere profit ved at reducere output.

10

Hvad er two-part-tariff pricing?

Alternativ til en vertikal fusion.
Two-part-tariff aftale er hvor producenten tager et fast franchise-fee for at indgå en eneforhandler aftale og sælger herefter til en fast stykpris.

11

Hvordan ser konkurrencemyndighederne normalvis på vertikale fusioner?

Reletivt mildt, da de ofte er til gavn for forbrugerne.

Dog problemer hvis:
1) Input-afskærmninger
(Man sælger på andre vilkår til ens "egne" virksomheder, giver problemer)
2) Leveringsnægtelse (Leveringsnægtelse til uafhængige virksomheder er problematisk)

12

Hvordan kan man anvende vertikal integration som et middel til prisdiskrimination?

En producent af aluminium kan vertikal integrere med et firma som laver potter og pander (høj priselasticitet) og vertikal integrere med flyproducent, så kan man høste monopolprofit (lav priselasticitet)

Ved prisdiskrimination kan man høste højere profit.

13

Hvilke motiver for at vertkalt integrere er der for at opnå omkostningsfordele?

- Coase-Williamson teorien
- Tekniske forhold
- Usikkerhed
- Sikre forsyninger
- Eksternaliteter
- Kompleksitet
- Moral hazard problemer
- Asset specificity
- Spekulation ifm. placering af selskabsskat - transfer pricing

14

Hvad omhandler Oliver Williamson's teori om vertikal integration om?

'The transaction cost approach (TC)'
Der er omkostninger forbundet med transaktioner på markedet:
Overvågning af markedet, Forhandlingsomkostinger (advokat), Søgeomkostninger (finde rette forhandler), Gennemføre kontraktlige forpligtelser (advokat), Føre retssager om nødvendigt for at gennemføre transaktioner

Hvis omkostningerne er for høje, så trækker det i retning af vertikal integration
= SÅ kan det betale sig at integrere vertikalt.

15

Hvad er opportunistisk adfærd?

Hvis det kan betale sig at snyde, bryde loven mv. så gør man det.

16

Forklar argumentet 'usikkerhed' inden for Williamson's teori: Transaction cost approach

Hvis der er usikkerhed forbundet med at få leveret den rigtige kvalitet, til den rigtige tid og i de rigtige mængder:
Så kan man bruge vertikal integration, til at få den kvalitet, de mængder man efterspørger.

Man fjerner svingninger ved at integrere vertikalt.

17

Hvad betyder 'quasi integration'?

Man bruger ens egen kapacitet og køber noget udefra.
Bruges ofte på et marked for teknologi.

18

Hvordan kan vertikal integation sikre at opnå omkostningsfordele ved at bruge 'asured supply'?

Assured supply handler om at virksomheder integrere baglæns for at sikre sig input at f.eks råstoffer eller materialer. Vestas opkøber f.eks dem der laver vinger, eller turbiner mv.

19

Hvordan kan vertikal integration sikre at opnå omkostningsfordele ved 'asset specificity'?

Asset specificity handler om, man f.eks har investeringer i maskiner, investeringer i mennesker der har brugt tid på noget, hvis der er en samhandelsrelation der brydes, så vil investeringerne miste hele eller dele af deres værdi.
Asset specificity beskriver hvilken værdi de her relationer har, hvis de brydes.

20

Hvilke fire typer af Asset specificity arbejder bogen med?

1) Site specificity
(produktionsanlæg der ligger tæt ved hinanden)
2) Physical asset specificity
Investering i maskine. A sælger til B. Men kun B kan bruge maskinen)
3) Human asset specificity
(Investering i human capital)
4) Dedicated asset specificity
(Investeringer i store produktionsanlæg for at udnytte omkostningsfordele f.eks en hal. Hvis ingen kan bruge hallen efter os.)

21

Hvordan kan vertikal integration sikre at opnå omkostningsfordele ved 'complexity'?

To virksomheder i varekæden handler under meget komplekse juridiske forhold. På et tidspunkt bliver det for komplekst og så vil de sandsynligvis prøve at snyde os.
Her vertikal integrere man, så man får samme ejer.

22

Hvordan kan vertikal integration sikre at opnå omkostningsfordele ved 'Moral Hazard'?

"Agent-teori"
Leverandøren (agenten) har ingen incitament til at arbejde i kundens interesser.
Kunden kan derfor vertikalt integrere leverandøren for at mindske det problem og derved fjerne 'Moral Hazard'.

Antagelsen bag Moral Hazard er, at folk er opportunister og at vi ikke kan stole på folk (folk er self-interest-seeking)

23

Hvad mener Stigler om vertikal disintegration på henholdsvis et lille marked og et stort marked?

Lille marked:
Ingen kan distribuere produkterne, så er det sandsynligt at der skal ske vertikal integration

Stort marked:
Her sker der forøgelse i produktion, og det er fordelagtigt at blive mere specialiseret.

Man starter med vertikal integration (små markeder), og efterfølgende specialisere man sig og disintegrere.

24

Hvad mener Chen om vertikal disintegration?

Hvorvidt et firma kan producere sin egen input afhænger af den horizontale konkurrence i downstreamleddet.

25

Sandt eller falsk:
Transaktionsomkostninger inkluderer transportomkostninger?

Falsk

Transportomkostninger er en del for sig.

26

Teorier/modeller i Kap. 19 kan ikke anvendes til analyse af små virksomheders make-or-buy beslutninger?

Falsk

Der er ikke noget i modellerne, som gør at de ikke kan bruges på små virksomheder.

27

Begrænset rationelle aktører kan oftest ikke lave perfekte kontrakter?

Sandt

Indikationer af at være begrænset rationel er, at man ikke kan håndtere komplekse kontrakter.

28

Når niveauet af meget specifikke aktiver bliver højt, så er intern produktion optimalt?

Sandt