Forelæsning 11 - Vertikal begrænsninger Flashcards Preview

Industriøkonomi (3. semester HA almen) > Forelæsning 11 - Vertikal begrænsninger > Flashcards

Flashcards in Forelæsning 11 - Vertikal begrænsninger Deck (29):
1

Hvad betyder vertikale begrænsninger?

"Vertikale begrænsninger er betingelser som et led i transaktionskæden pålægger et andet led i udførelsen af dets markedsadfærd"

Hvis producenten siger:
I skal tage det her for mit produkt, ellers får I ikke lov til at sælge det.

2

Hvordan kan man typisk se vertikale begrænsninger i praksis?

- Man kan se det i en formel nedskrevet kontrakt.
- Mundtlig aftale
- Hvis en virksomhed laver leveringsnægtelse (foreclosure)

3

Hvad er Bindende videresalgskriser (RPM)?

En kontrakt hvor producenten (upstream firm) bestemmer prisen som produktet skal sælges videre af forhandleren til (downstream firm)

Hvis eks. Royal Copenhagen siger til Imerco: "I skal tage 500.- for den her vase".

Ulovligt efter KL. §6, stk 2, nr 7.

4

Hvad er forhandlerens motiv til bindende videresalgspriser?

- Forhandleren får mindre konkurrence (Får de varer ind i Aarhus, så ved de at prisen er den samme i Skanderborg, Horsens og Vejle)
- Bedre forhandlingskraft over for kunder (Siger kunden prisen i Vejle er billigere, så ved forhandleren, at det er den ikke)

5

Hvad er motivet for bindende videresalgspriser for producenten?

- Producenten signalere højere kvalitet med høj pris
- Det kan være led i opbygning af 'High-end-brand' (ingen skal således dumpe prisen)

6

Hvad går 'Service-hypotesen' under bindende videresalgspriser ud på?

"Nytten af produktet afhænger af pre-sales service. Derfor nødvendigt at aftale tilstrækkelig høj pris på produktet - Producent-forhandler imellem."

7

Free-riding er et problem og derfor motiv til bindende videresalgspriser.
Hvorfor? Og hvordan løses free-riding?

- Nogle forhandlere vejleder ikke kunderne.

Løses ved leveringsnægtelse (foreclosure)

8

Er bindende videresalgspriser lovligt eller ulovligt?

I strid med §6, stk 2, nr. 7. ("..at fastsætte bindende videresalgspriser..")

Dog må man gerne føre bindende videresalgspriser under introduktion af et nyt produkt kortvarigt.

9

Hvad er meningen med 'efficiensforsvaret'?

§8 i Konkurrenceloven:
Hvis man kan dokumenterer, at man har gevinst internt i virksomheden (producerer eller lader udviklingen gå stærkere) eller hvis man ikke pålægger virksomhederne kontrakter som ikke er nødvendige eller hvis man ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

10

Hvad er bundling?

Bundling er kombinationssalg.
"Når produkter, varer eller tjenester kun kan købes sammen, uanset om det er naturligt eller sædvanligt at handle dem hver for sig"
- Når man altså kombinerer bestemte ting til en bestemt pakke.

LWG: A supplier offers several goods as a single package.

11

Hvad lægger Konkurrencemyndighederne vægt på ved bundling?

Om det er naturligt eller om det er sædvanligt.

Sædvanligt: Indkøb af sko og man får snørrebånd med

IKKE sædvanligt: Indkøb af sko og man SKAL købe skocreme med.

12

Hvad er 'salgs-bundling'?

Når sælgende virksomheder bundler produkter.

13

Hvad er 'købs-bundling'?

Når køberen kun vil aftage en samlet pakke.

14

Hvad er 'direkte-bundling'?

Køb af et produkt betinger køb af et andet produkt og omvendt - en samlet pakke.

15

Hvad er tying?

Når man køber en kopimaskine, så er man bundet til at købe patroner, men man kan godt købe kopimaskinen uden at købe patronerne.

16

Hvad er 'indirekte-bundling'?

Når det giver høj mening at købe produkterne som en samlet pakke i stedet for at købe produkterne hver for sig.

17

Hvad er 'variationsbundling'?

Hvis man i et fitness center eks. kan løbe, træne vægte, gå på hold og cykle = De har bundlet tingene sammen.

Eks. skiferie:
Hvis man køber liftkort, så virker det typisk i et kæmpe område.

18

Hvordan virker tying som strategi?

Som køber forpligter man sig til at aftale bestemte men forskellige produkter som led i én handel.

Eks.
- Fly og flyreservedele
- Fax, kopimaskiner og farvepatroner
- Biler og bilreservedele

19

Hvorfor er fly det 'bindende produkt' og flyreservedele det 'bundne produkt'?

Købere kan godt købe reservedele uden at købe fly - men ikke omvendt.

Man kan godt hæve prisen på det bundne produkt, hvis man er under priskontrol på det bindende produkt.

20

Hvilke motiver findes til tying?

1) Produkter kan være billigere at levere i en samlet pakke
2) Mulighed for prisdiskrimination
3) Hvis kunderne køber baseret på kopimaskinernes pris og ikke de samlede omkostninger
4) Man kan presse konkurrenterne
(Ved at tvinge konkurrenterne til at konkurrere og øge deres sunk costs)

21

Hvad var Viterra Energy-casen et eksempel på?

Bundling
(De bandt produkterne sammen)

22

Hvornår kan man som virksomhed blive fritaget for bundling?

Hvis man er en mindre virksomhed med mindre end en tredjedel af markedet.

23

Hvad er tankegangen bag gruppefritagelse for visse vertikale aftaler som f.eks bundling?

At vertikale aftaler mellem ikke-dominerende virksomheder lever op til kravet i §8. stk. 1 - Efficiensforsvaret.

24

Hvad er en gruppefritagelse?

En fritagelse som gælder uden at man skal lave juridiske og økonomiske vurderinger, inden man har tilladelse til det.

25

Hvad er foreclosure?

Leveringsnægtelse

26

Hvilke motiver findes til foreclosure?

- Signalere af højere kvalitet i kraft af salg fra få forhandlere.
- Signal af højere kvalitet end hvis BogO kan fås i Føtex.
- Opnå højere priser (high-end-brand)
- Øge omkostningerne for konkurrenterne

27

Hvordan ser Chicago-Skolen på Foreclosure?
Og monopolprofitten?

Ikke noget problem både konkurrencemæssigt og samfundsmæssigt.

Monopolprofitten kan kun tages én gang.

28

Er leveringsnægtelse lovligt eller ulovligt?
For store virksomheder?
For små virksomheder

Ulovligt som udgangspunkt jf. §6

Dog lovligt, hvis man ikke er dominerende virksomhed - Små virksomheder må gerne nægte at levere.

29

Hvad kan beslutningstagere bruge Kap 20 til?

1) Vi må ikke anvende bindende videresalgspriser og hvad vi så i stedet kan gøre.
2) Vi kan kræve uddannet personale i butikker og spændende indretning af butikker.
3) Bindende videresalgspriser er kun lovligt ved introduktion af nye produkt af kort varighed.
4) Mindre virksomheder kan nægte levering