Formler Flashcards Preview

Finansiell Ekonomi Termer > Formler > Flashcards

Flashcards in Formler Deck (11):
1

Net Worth?

DELTA NW/A ≈ -DURGAP * DELTA i/1+i
NW = Net Worth (eget kapital)
A = Assets (tillgångar)
i = nuvarande ränta
delta i = förändringen i räntan (framtida ränta - nuvarande ränta)

2

Durationsgap?

DURGAP = DURA - L/A * DURL
A = Assets (tillgångar)
L = Liabilities (skulder)
DURA = Durationen på tillgångarna
DURL = Durationen på skulderna

3

Inkomstgap?

Beräknas på följande sätt:
Förändring i bankens inkomst (delta I) = GAP * förändring i räntan (delta i)
GAP = Assets - Liabilities

4

Duration?

DUR = Summan av alla t * PVt / Summan av alla PVt
Tillgångssidans duration DURA
Skuldsidans duration DURL

5

Nuvärde?

Nuvärde:
PV = FV / (1 + i)n
PV = Present Value
FV = Future Value
i = ränta
n = löptid (antal år)

6

Evighetsobligation?

P = C/i
P = pris
C = årlig avkastning
i = ränta

7

Fisher-ekvationen?

i = r + πe
i = Nominell ränta
r = Realränta
πe = Förväntad inflation

8

Avkastning?

R = (C + Pt+1 - Pt) / Pt
R = Rate of return (årlig avkastning i procent)
C = Kupongavkastning per år
Pt = Priset på obligationen
Pt+1 = Priset på obligationen nästa år

9

P/E tal?

Aktiekurs/vinst per aktie
Det innebär att det tar x år för bolaget att, med dagens vinstnivå, tjäna in den summa pengar som aktien handlas till nu

10

Marknadens värdering av bolaget?

Vinst * P/E
Marknadens villighet att betala för bolaget.

11

Ränteparitetsvillkoret?

R = Rw + ( ( Ee − E ) / E ) + p
R = svensk ränta
Rw = utländsk ränta
E = dagens växelkurs uttryck i antal kronor per enhet utländsk valuta
Ee = förväntade växelkursen vid investeringens slut (till exempel om man placerar i ett års löptid så står E för den förväntade växelkursen vid periodens slut.)
P = Är en riskpremie som kan vara både positiv och negativ.