Funktionaalinen Ryhmä Nimeäminen Flashcards Preview

Chemistry > Funktionaalinen Ryhmä Nimeäminen > Flashcards

Flashcards in Funktionaalinen Ryhmä Nimeäminen Deck (13):
1

Alkeeni

-eeni

2

Alkyyni

-yyni

3

Aromaattinen

-bentseeni

4

Alkoholi

-oli

5

Fenoli

-fenoli

6

Aldehydi

-aali

7

Ketoni

-oni

8

Karboksyylihappo

-happo

9

Esteri

-esteri
-yyli + - aatti

10

Eetteri

-eetteri

11

Amiini

-amiini
Amino-

12

Aminohappo

-aminohappo

13

Amidi

-amidi