Future Proche/simple Flashcards Preview

French > Future Proche/simple > Flashcards

Flashcards in Future Proche/simple Deck (14):
1

FP = Future Proche

Aller + infinitiv I nær framtid mentalt

2

FP Je

Vais partir

3

FP Tu

As partir

4

FP Ils/elle/on/ça

a Partir

5

FP Nous

Avons Partir

6

FP Vous

Avez Partir

7

FS = Future Simple

Infinitiv av verb, med ending Brukes om noe som skal skje, men man vet ikke når

8

FP Ils/elles

Ont Partir

9

FS Je

-ai Partirai

10

FS Tu

-as Partiras

11

FS Il/elle/on/ça

-a Partira

12

FS Nous

-ons Partirons

13

FS Vous

-ez Partirez

14

FS Il/elles

-ent Partirent