General 18 Flashcards Preview

Norwegian > General 18 > Flashcards

Flashcards in General 18 Deck (100):
0

Poor

Fattig

1

Fattig

Poor

2

To grieve, mourn

Å sørge

3

Å sørge

To grieve, mourn

4

To humble, humiliate

Å ydmyke

5

Å ydmyke

To humble, humiliate

6

To hunger

Å hungre

7

Å hungre

To hunger

8

Merciful

Barmhjertig

9

Barmhjertig

Merciful

10

The mercy

Barmhjertigheten

11

Barmhjertigheten

The mercy

12

Clean, pure

Ren

13

Ren

Clean, pure

14

The peace

Freden

15

Freden

The peace

16

To chase, persecute

Å forfølge

17

Å forfølge

To chase, persecute

18

To jeer, mock

Å håne

19

Å håne

To jeer, mock

20

To lie (not tell the truth)

Å lyve

21

Å lyve

To lie (not tell the truth)

22

To rejoice

Å fryde seg

23

Å fryde seg

To rejoice

24

The salary, reward

Lønnen

25

Lønnen

The salary, reward

26

Saltet

The salt

27

The salt

Saltet

28

To lose

Å miste

29

Å miste

To lose

30

The strength

Kraften

31

Kraften

The strength

32

To be fit, good, suitable

Å duge

33

Å duge

To be fit, good, suitable

34

Å tråkke

To stamp, tramp, trample

35

To stamp, tramp, trample

Å tråkke

36

To hide, conceal

Å skjule

37

Å skjule

To hide, conceal

38

To light, turn on

Å tenne

39

Å tenne

To light, turn on

40

The oil

Olje(n)

41

Olje(n)

The oil

42

The container, vessel, tub

Karet

43

Karet

The container, vessel, tub

44

The holder

Holderen

45

Holderen

The holder

46

To light

Å lyse

47

Å lyse

To light

48

To shine

Å skinne

49

Å skinne

To shine

50

The deed, act, work

Gjerningen

51

Gjerningen

To deed, act, work

52

To praise

Å prise

53

Å prise

To praise

54

To repeal

Å oppheve

55

Å oppheve

To repeal

56

The law

Loven

57

Loven

The law

58

Indeed

Sannelig

59

Sannelig

Indeed

60

To perish

Å forgå

61

Å forgå

To perish

62

The dot

Prikken

63

Prikken

The dot

64

To exceed, surpass

Å overgå

65

Å overgå

To exceed, surpass

66

Guilty

Skyldig

67

Skyldig

Guilty

68

The court

Domstolen

69

Domstolen

The court

70

Angry

Sint

71

Sint

Angry

72

The idiot, dumb person

Idioten

73

Idioten

The idiot, dumb person

74

Impious, ungodly

Ugudelig

75

Ugudelig

Impious, ungodly

76

The hell

Helvete(t)

77

Helvete(t)

The hell

78

The offering

Offergave(n)

79

Offergave(n)

The offering

80

The altar

Alteret

81

Alteret

The altar

82

Against

Imot

83

Imot

Against

84

To reconcile

Å forlike

85

Å forlike

To reconcile

86

To hurry, rush

Å skynde

87

Å skynde

To hurry, rush

88

The adversary

Motparten

89

Motparten

The adversary

90

Yet

Ennå

91

Ennå

Yet

92

To surrender

Å overgi

93

Å overgi

To surrender

94

The judge

Dommeren

95

Dommeren

The judge

96

The guard

Vakten

97

Vakten

The guard

98

To pay, reimburse

Å betale

99

Å betale

To pay, reimburse