GIS Flashcards Preview

Anatomia > GIS > Flashcards

Flashcards in GIS Deck (34):
1

Platysma - m. szeroki szyji

przyczep p: okolica podobojczykowa, wysokosc 2/3 rzebro
przyczep k: cz.boczna dochodzi do powiezi zwaczowej i przuszniczej
cz.przyrodkowa do kata ust i laczy sie z wloknami m.obnizacza kata ust i m.obnizacza wargi dolnej

2

platysma-czynnosc

podnosi skore z tk.podskorna zapobiegajac uciskaniu z.szyjnej zew
pociaga k.ust ku dolowi i bolowi

3

platysma - unerwienie

g.szyji n.twarzowego ( laczy sie z g. gorna n.poprzecznego szyji tworzac petle szyjna powierzchowna

4

Miesien OMS

glowa boczna przyczepia sie do gornej pow

5

M. MOS

glowa przysrodkowa- przyczepia sie do przedniej pow. rekojesci mostka
glowa boczna- pow. gorna konca mostkowego obojczyka
przyczep koncowy obu glow to wyrostek sutkowaty k. skroniowej i bocznej cz. kresy karkowej gornej

6

m. MOS czynnosc

- kurczac sie jednostronnie ugina kregoslup do boku, odwracajac glowe w przeciwna strone, unoszac twarz lu gorze
-kurczac obustronnie odchyla kregoslup do tylu unoszac twarz ku gorze
-pociaga glowe do przodu ( podnoszenie glowy u lezacego)
- przy ustalonej glowie unosi mostek POMOCNICZY ODDECHOWY

7

m. MOS unerwienie

- g. zew. n. dodatkowego
- g. do miesnia mostkowoobojczykowo sytlowego od SPLOTU SZYJNEGO

8

m.sternohyoideus - m.mostkowo gnykowy

przyczepia sie do tylnej pow.rekojesci mostka, stawu mostkowo-obojczykowego i mostkowego konca obojczyka
przeczep k. do trzonu k.gnykowej

9

m. omohyoideus - m.lopatkowo gnykowy

przeczep: gorny brzeg lopatki i wiezadlo poprzeczne lopatki
trzon k. gnykowej

10

m. sternothyroideus m. mostkowo tarczowy

przyczep: pow tylna rekojesci mostka i CHRZASTKA RZEBRA I
kresa skosna chrzastki tarczowatej krtani

11

m. thyrohyoideus m.tarczowo gnykowy

przyczep: kresa skosna chrzastki tarczowatej krtani
trzon i rogi wieksze k.gnykowej

12

UNERWIENIE m.mostkowognykowego, m.lopatlowognykowego m.mostkowotarczowego

galazki C1-C3 splotu szyjnego doprowadzone przez Petle Szyjna

13

Unerwienie m.tarczowo-gnykowego

galazki C1-C2 doprowadzane N.PODJEZYKOWYM

14

m. dwubrzusccowy - m. digastricus

brzusiec tyly: do wciecia sutkowego k. skroniowej
sciegno posrednie PĘTLĄ ŚCIĘGNISTĄ do k.gnykowej
brzusiec przedni: dol dwubrzusccowy zuchwy

czynnosc:
przy ustalonej k. gnykowej opuszcza zuchwe, przy ustalonej zuchwie podnosi k.gnykowa

unerwienie:
brzusiec przedni: n.zuchwowo gnykowy od n.zebodolowego dolnego
brzusiec tylny: g.dwubrzusccowa n.twarzowego

15

m.rylcowo gnykowy - m. stylohyoideus

przyczep: wyrostek rylcowaty k.skroniowej i trzon i rogi wieksze k.gnykowej

podciaga k.gnykowa ku gorze i ku tylowi

unerwienie:
galaz do miesnia rylcowo-gnykowego od g.dwubrzusccowej n.twarzowego

16

m.zuchwowo gnykowy - m.mylohyoideus

przeczep: KRESA ZUCHWOWO-GNYKOWA ZUCHWY
SZEW ŁĄCZNOTKANKOWY biegnący od spojenia zuchwy do k.gnykowej

czynnosc ta sama co dwubrzusccowy + napina dno jamy ustnej unoszac jezyk

unerwienie: n.zuchwowo gnykowy od n.zebodolowego dolnego

17

m.zuchwowo gnykowy - m.mylohyoideus

przeczep: KRESA ZUCHWOWO-GNYKOWA ZUCHWY
SZEW ŁĄCZNOTKANKOWY biegnący od spojenia zuchwy do k.gnykowej

czynnosc ta sama co dwubrzusccowy + napina dno jamy ustnej unoszac jezyk

unerwienie: n.zuchwowo gnykowy od n.zebodolowego dolnego

18

m. bródkowo-gnykowy m. geniohyoideus

przeczepia sie do kolca brodkowego zuchwy i przedniej pow. k. gnykowej

czynnosc taka sama jak dwubrzusccowy i zuchwowo gnykowy + podnosi jezyk w pierwszej fazie polykania

unerwienie: wlokno splotu szyjnego doprowadzane n. podjezykowym

19

miesnie pochyle

m.scalenus ant: wyrostki poprzeczne kregow C3- C6; gózek m. pochylego przedniego na gornej pow. zebra pierwszego

m.scalenus medius: wyrostki poprzeczne kregow C1-C6; zebro pierwsze do tylu od bruzdy t.podobojczykowej

m.scalenus post.: wyrostki poprzexzne kregow C5 C6 C7; pow. zew. zebra drugiego

m. scalenus minimus: C6 C7; pow.zew. zebra 2

Kurczac jednostronnie odginaja kregoslup do boku, kurczac dwustronnie zginaja kregoslup szyjny do przodu. PRZY USTALONY KTEGOSLUPIE UNOSZA PIERWSZE U DRUGIE ZEBRO- SILNE POMOCNICZE WDECHOWE

20

szczelina przednia m. pochylych

przod: glowa boczna m.MOS
tyl: m.scalenus ant
dol: zebro I

zawartosc: 2 odcinek zyly podobojczykowej
PRZEWOD PODOBOJCZYKOWY
m.omohyoideus

21

szczelina tylna m.pochylych

wiadomo jak ograniczona.
zawartosc: SPLOT SZYJNY
CZ.NADOBOJCZYKOWA SPLOTU RAMIENNEGO
m.pochyly najmniejszy
2 odcinek t.podobojczykowej

stanowi wejscie do trojkata pochylo-kregowego

22

trojkat pochylo kregowy

od dolu: osklepek oplucnej, przys: m.dlugi szyji, bok i przod: pochyly ant, bok i tyl: pochyly medius zawartosc: 1 odcinek t.podobojczykowej, n.bledny, n.przeponowy, n. sercowe szyjne gorne i sr,, PIEN WSPOLCZOLNY WYTWARZAJACY PETLE SZYJNA

23

Petla podobojczykowa

wlokna miedzyzwojowe odchodzace miedzy zwojem szyjnym srodkowym i dolnym otaczajace t. podobojczykowa

24

trojkąt lopatkowo obojczykowy

od dolu: obojczyk, przyś: boczny brzeg MOS, gora bok: brzusiec tylny m.lopatkowo gnykowego zaw: 1. 3 odc. t. podobojczykowej z odchodzaca t.poprzeczna szyji 2. t. nadlopatkowa 3. 1 odcinek z.podobojczykowej 4. koncowy odc. zyly szyjnej zew 5. naczynia i w. chlonne nadobojczykowe 6. n. nadobojczykowe przysrodkowe i posrednie 7. czesc nadobojczykowa splotu ramiennego

25

trojkat lopatkowo czworoboczny - omotrapezoideum

od dolu: brzusiec tylny m. lopatkowo gnykowego bok: czworoboczny, przys: tyl MOS Zaw: 1. naczynia powierzchowne szyji, 2. naczynia wstepujace szyji, 3. naczynia poprzeczne szyji 4. tetnica szyjna zew 5. naczynia i w. szyjne POWIERZCHOWNE 6. g.zew.n. dodatkowego 7.SPLOT SZYJNY: N.POTYLICZNY MNIEJSZY, N.USZNY WIELKI, N.POPRZECZNY SZYJI, N.NADOBOJCZYKOWE PRZYRODKOWE, POSREDNIE, TYLNE; 8. cz.nadobojczykowa splotu ramiennego

26

trojkat podbrodkowy - submentale

bok: brzusiek przedni dwubrzusccowego, dol: k.gnykowa gora: trzon zuchwy zaw: 1. przednie odcinki zyl przednich szyji 2. WEZLY CHLONNE PODBRODKOWE 3.naczynia chlonne

27

trójkąt podzuchwowy

bok: brzusiec tylny dwubrzusccowego, przys: brzusiec przedno dwubrzusccowego, gora: trzon zuchwy, DNO: M.ZUCHWOWO-GNYKOWY, M.GNYKOWO-JEZYKOWY zaw: 1. slinianka podzuchwowa 2. t.twarzowa z odgalezieniami: t.podbrodkowa, t.podniebienna wstepujaca, galaz migdalkowa do migdalka podniebiennego, g gruczolowe do slinianki podzuchwowej, 3. zyla twarzowa 4. T I ZYLA JEZYKOWA 5. naczynia i w chlonne PODZUCHWOWE 6 ZWOJ PODZUCHWOWY 7.n.jezykowy 8.n.podjezykowy 9.n zuchwowo-gnykowy 10. GALAZ SZYJI OD N.TWARZOWEGO

28

trojkat tetnicy jezykowej

przod: tylny brzeg miesnia zuchwowo gnykowego, dol: sciegno posrednie m.dwubrzusccowego BOK: N. PODJEZYKOWY. ZAW: t. i z. jezykowa

29

trojkat t.szyjnej

bok: brzeg przed MOS, przys: brzusiec gorny m.lopatkowo-gnykowego, gora: brzusiec przedni m.dwubrzusccowego zaw: NA POWIEZI: n.poprzeczny szyji, petla szyji powierzchowna, ZYLA PRZEDNIA SZYJI POD POWIEZIA: 1. t.szyjna wspolna 2.t.szyjna zew 3.t.szyjna wew 4. z. szyjna wew 5. wezly chlonne i n. SZYJNE GLEBOKIE 6.petla szyjna 7. g. zew n. dodatkowego 8.n.podjezykowy 9.n. bledny 10. krtaniowy gorny 11. n. sercowe szyjne gorne 12. klebek szyjny 13. PIEN WSPOLCZULNY

30

trojkat tarczowy

bok i gora: brzusiec gorny . lopatkowo gnykowego, bok i dol: bok przedni m. MOS, przys: m.mostkowo gnykowy zaw: plat boczny tarczycy, gruczoly przytarczyczne, luk zylny szyji- z.szyjbe przednie

31

z.szyjna zew.

powstaje z polaczenia Z.USZNEJ TYLNEJ I Z.ZAZUCHWOWEJ. uchodzi do z.szyjnej wew lub do z.podobojczykowej doplywy: Z.USZNA TYLNA, Z.ZAZUCHWOWA, Z.SZYJNA PRZEDNIA, Z.NADLOPATKOWA, Z.POPRZECZNE SZYJI

32

Zyla szyjna wew.

jest przedluzeniem zatoki esowanej w obrebie cz.bocznej otworu szyjnego. tworzy opuszke gorna zyly szyjnej wew. lezaca w DOLKU SKALISTYM k.skroniowej. Łączy sie z zyla podobojczykowa tworzac ZYLE RAMIENNO-GLOWOWĄ doplywy: 1.zatoka esowata 2.zatoka skalista dolna 3.zatoka potyliczna 4. splot zylny kanalu n.podjezykowego 5.zyla kanalika slimaka 6. zyla potyliczna 7.z.twarzowa 8. z.jezykowa 9. z gardlowa 10. z.tarczowa gorna 11.z tarczowa dolna 12. czasem z.szyjna zew

33

zatoka szyjna

wystepuje w miejscu podzialu t.szyjnej wspolnej (gorny brzeg chrzatki tarczowatej krtani/gorny brzeg brzeg C4) znajduja sie w niej baroreceptory ktore przenosza impulsy g.zatokowymi n.jezykowo-gardlowego do osrodka sercowego i naczynioruchowego w rdzeniu przedluzonym

34

klebek szyjny

posiada receptory reagujace na niskie cisnienie parcjalne tlenu, wysokie cisnienie parcjalne CO2 oraz pH. przenosza impulsy g.zatokowymi n.jezykowo-gardlowego do osrodka oddechowego rdzenia przedluzonego