Grammar Flashcards Preview

S4H Unit 4 > Grammar > Flashcards

Flashcards in Grammar Deck (21)
Loading flashcards...
1

al

upon
infinitivo

2

antes de

before
infinitivo

3

despues de

after
infinitivo

4

sin

without
infinitivo

5

en vez de

instead of
infinitivo

6

para

in order to
infinitivo

7

por

because of
infinitivo

8

para que

so that
subjunctivo

9

a menos que

unless
subjunctivo

10

sin que

without
subjunctivo

11

con tal de que

provided that
sunjunctivo

12

a condicion de que

on the condition that
subjunctivo

13

antes de que

before
subjuctivo

14

en caso de que

in case
subjunctivo

15

cuando

when
depends

16

despues de que

after
depends

17

hasta que

until
depends

18

mientras que

while (for as long as)
depends

19

luego que

as soon as
depends

20

en cuanto

as soon as
depends

21

tan pronto como

as soon as
depends