Grzybki i Pasożyty Flashcards Preview

Mikrobiologia CMUJ > Grzybki i Pasożyty > Flashcards

Flashcards in Grzybki i Pasożyty Deck (69)
Loading flashcards...
1

Wymień 3 pasożyty bytujące w jelicie cienkim i podaj ich formy inwazyjne

np.
Ascaris lumbricoides (glista ludzka) – jaja
Cryptosporidium parvum – cysty
Hymenolepis nana (tasiemiec karłowaty) - jaja

2

Wymień jednostki chorobowe wywoływane zarażeniem grzybami z rodzaju Malassezia

łupież pstry
-zapalenie mieszków włosowych
-udział w chorobach: atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry, łupież, łuszczyca
-zakażenia inwazyjne: fungemia u pacjentów otrzymujących pozajelitowo preparaty lipidowe

3

Podaj trzy sposoby obrony pasożytów przed reakcją immunologiczną gospodarza

-hamowanie czynności makrofagów
-produkcja prostaglandyn
-wytwarzanie białek wiążących składniki dopełniacza lub rozkładających dopełniacz

4

Wymień rodzaje klinicznych objawów (postacie kliniczne) toxoplazmozy

-nabyta bezobjawowa
-nabyta węzłowa
-nabyta oczna
-wrodzona ciężka
-wrodzona lekka
-mózgowa lub uogólniona

5

Wymień drogi inwazji grzybów

endogenne (wnikanie przez otwarte wrota zakażenia, osłabienie bariery błon śluzowych, translokacja drobnoustrojów)
egzogenne: wziewna (Aspergillus), bezpośredni kontakt z drobnoustrojem (dermatofity), poprzez urazy, płciowa (Candidas)

6

Wymień postaci kliniczne aspergilozy

aspergiloza: płuc, zatok przynosowych, skóry, paznokci, rozsiana

7

Wymień źródła zakażenia dermatofitami

czynniki predysponujące:
-nadmierna potliwość
-obcisła, nieprzepuszczalna odzież
-skoszarowanie w sanatorium, akademiku
-korzystanie z łaźni, basenów
-mikrourazy skóry
-uwarunkowania genetyczne

8

Wymień rodzaje działalności patogennej pasożytów na gospodarza. 3 przykłady

-oddziaływanie fizyczne, np. mechaniczne uszkodzenie skóry (komar), mechaniczne drażnienie (owsik ludzki), powodowanie niedrożności jelit (glista ludzka)
-oddziaływanie chemiczne (toksyczne), np. wydzielanie inhibitorów enzymow trawiennych gospodarza, wywoływanie odczynów zapalnych, wywoływanie odczynów alergicznych
-oddziaływanie biotyczne, np. pozbawianie żywiciela substancji odżywczych, pozbawianie żywiciela mikroelementów, selektywne pozbawianie żywiciela witamin

9

Wymień 3 pasożyty wyłącznie ludzkie i ich formy inwazyjne.

Ascaris lumbricoides (glista ludzka) - jaja
Enterobius vermicularis (owsik ludzki) - jaja
Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy) - trofozoit

10

Wymień objawy kliniczne zarażenia Entamoeba histolytica i Trichinella spiralis.

Entamoeba histolytica:
-możliwy brak objawów
pełzakowica jelitowa
-płytkie owrzodzienia jelita grubego (nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego)
-głębokie owrzodzenia o butelkowatym kształcie (czerwonka pełzakowata)
-zapalenie jelit
-krwawa biegunka
pełzakowica pozajelitowa
-bolesny ropień
-gorączka, dreszcze, osłabienie

11

Wyjaśnij definicje:
a) ekstensywność inwazji
b) pasożyt polikseniczny
c) żywiciel przypadkowy

a) ekstensywność inwazji - procent zarażonych osobników w danej populacji żywiciela
b) pasożyt polikseniczny – wielożywiecielowy; pasożytuje na różnych, często odległych systematycznie gatunkach; >5 gatunków żywicieli
c) żywiciel przypadkowy - gatunek żywiciela, w którym pasożyt występuje rzadko; ze względu na podobieństwo fizjologiczne do żywiciela właściwego, żywiciel przypadkowy może być gospodarzem pasożyta, ale często nie dochodzi do jego pełnego rozwoju lub dłuższej przeżywalności (np. człowiek i tasiemiec psi

12

Drogi zarażenia i postać inwazyjna:
a) Taenia solium
b) Trichomonas vaginalis
c) Toxoplasma gondii

a) Taenia solium
-spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa wieprzowego zawierające wągry, spożycie jaj pochodzących z kału nosicieli tasiemca
-jaja, wągry
b) Trichomonas vaginalis
-kontakty seksualne, zarażenie na drodze pośredniej (np. przybory toaletowe, urządzenia sanitarne, niewłaściwie chlorowana woda w basenie), zarażenie okołoporodowe
-trofozoit
c) Toxoplasma gondii
-warzywa, owoce, woda, ręce zanieczyszczone oocystami, spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty, zarażenie drogą przezłożyskową (tachyzoit), transfuzja krwi i preparatów krwiopodobnych zawierających tachyzoity, transplantacje narządów od osoby zarażonej
-oocysty (po sporulacji), cysty (w mięśniach)

13

Kryptokokoza – postacie

-opon mózgowo-rdzeniowych
-płuc
-skóry
-innych narządów (np. oczna, kości)
-rozsiana

14

Kandydoza pochwy - czynniki sprzyjające

-ciąża (głównie 3. trymestr)
-cukrzyca
-antybiotykoterapia

15

Fizyczne mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm człowieka

-mechaniczne uszkodzenie skóry przez pasożyty zewnętrzne lub dokonujące inwazji przez skórę
-mechaniczne uszkodzenia tkanek wewnętrznych - w czasie inwazji i penetracji tkanek żywiciela
-mechaniczne drażnienie
-ucisk i mechaniczne uszkadzanie otaczających tkanek
-mechaniczne uszkadzanie ścian jelita, błony śluzowej jelita
-niedrożność jelit, dróg żółciowych, naczyń chłonnych, naczyń krwionośnych
-zaburzenia krążenia płynu komorowego

16

Wyjaśnić definicje:
żywiciel ostateczny
pasożyt bezwzględny (obligatoryjny)
autoinwazja

żywiciel ostateczny - organizm, w którym pasożyt odbywa końcowy etap swojego rozwoju i osiąga dojrzałość płciową lub w którym zachodzi rozmnażanie płciowe
pasożyt bezwzględny (obligatoryjny) - pasożyt w pełni uzależniony od żywicieli, musi pozostawać w ciągłym kontakcie z gospodarzem; np. Toxoplasma gondii
autoinwazja - zarażenie się żywiciela postaciami inwazyjnymi pasożyta, który „aktualnie” pasożytuje w organizmie żywiciela (u człowieka autoinwazja jest możliwa w przypadku np. Enterobius vermicularis)

17

Mykidy

-reakcja skórna w przebiegu grzybicy (dermatofitydy: fawidy, trichofitydy, mikrosporydy; kandidydy)
-najczęściej objawia się stanem zapalnym na rękach przy grzybicy stóp
-autowyprysk
-typ IV reakcji wg Coombsa

18

Opisać charakterystyczne cechy budowy grzybów

Postać jednokomórkowa (drożdżowa).
Formy strzępek z przegrodami (strzępki septowane)
Formy strzępek bez przegród komórczaki (strzępki cenocytyczne)
Strzępki uorganizowane w owocniki (podstawczaki, workowce)

19

Opisać drogi zarażenia i formy inwazyjne
Trichomonas vaginalis
Cryptosporidium parvum

Trichomonas vaginalis
kontakty seksualne, zarażenie na drodze pośredniej (np. przybory toaletowe, urządzenia sanitarne, niewłaściwie chlorowana woda w basenie), zarażenie okołoporodowe
trofozoit
Cryptosporidium parvum
połknięcie oocyst wraz z pożywieniem lub wodą, przeniesienie oocyst do jamy ustnej za pomocą rąk
cysta

20

Opisać chorobotwórczość Giardia Lamblia

-możliwy brak objawów
Giardioza (lamblioza)
-osłabienie, stan podgorączkowy
-ból brzucha, nudności, wzdęcia
-biegunka (bezkrwawa, wodnista, śluzowa)
-zespół przewlekłej biegunki
-zespół złego wchłaniania

21

Czynniki sprzyjające grzybicom powierzchniowym

-aplikacja oliwek i tłustych kremów
-ekspozycja na słońce
-stosowanie kortykosteroidów
-predyspozycje genetyczne
-niedożywienie
-nadmierna potliwość

22

Sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej wykorzystywane przez pasożyty

-hamowanie czynności makrofagów
-produkcja prostaglandyn
-wytwarzanie czynników limfotoksycznych
-wytwarzanie enzymów proteolitycznych
-wytwarzanie białek wiążących składniki dopełniacza lub rozkładających dopełniacz
-synteza białek chroniących przed cytotoksycznym działaniem cytokin
-wytwarzanie przeciwciał
-wytwarzanie czynników hamujących proliferację limfocytów, de granulację mastocytów i uwalnianie rec. dla Il-2
-„ucieczka i ukrywanie się” przed układem immunologicznym, np. antygeny pasożytów wewnątrzkomórkowych nie pojawiają się na błonie komórkowej
-mimikra (upodabnianie się do organizmu żywiciela), np. produkcja antygenów zbliżonych do antygenów gospodarza
-zmienność antygenowa, np. ciągła spontaniczna zmiana antygenów powierzchniowych
-szybki metabolizm i „złuszczanie” powierzchni błony komórkowej

23

Sposoby zarażenia:
Giardia lamblia
Taenia solium
Trichinella spiralis

Giardia lamblia
spożycie cyst wraz z pożywieniem lub wodą, przeniesienie cyst na brudnych rękach do jamy ustnej
Taenia solium
spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa wieprzowego zawierające wągry, spożycie jaj pochodzących z kału nosicieli tasiemca
Trichinella spiralis
spożycie zawierającego otorbione larwy, niewłaściwie przyrządzonego mięsa wieprzowego lub dziczyzny

24

Chorobotwórczość Toxoplasma gondii

-zazwyczaj bezobjawowa
toksoplazmoza
-nabyta węzłowa (powiększenie węzłów szyjnych, karkowych, potylicznych)
-nabyta oczna (zapalenie siatkówki, naczyniówki, zaburzenia widzenia, nadmierne łzawienie)
-wrodzona ciężka (triada Sabina-Pinkertona: wodogłowie, zwapnienia śródczaszkowe, zmiany w oku)
-wrodzona lekka (niedorozwój umysłowy, zmiany w oku)
-zarażenie może ulec reaktywacji po immunosupresji, powodując postać mózgową lub uogólnioną

25

Wyjaśnij na czym polega zjawisko dimorfizmu na przykładzie Histoplasma

Forma grzybów dimorficznych zmienia się w zależności od zasiedlanego przez nie otoczenia
Histoplasma capsulatum zmienia postać między fazą mycelialną konieczną do inwazji i przylegania a fazą drożdżową niezbędną do rozsiewu

26

Wymień 3 pasożyty jelita grubego i ich formy inwazyjne

Balantidium coli (szparkosz okrężnicy) – cysty
Entamoeba histolytica (pełzak czerwonki) – cysty
Trichuris trichiura (włosogłówka ludzka) - jaja

27

Wymień 3 mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej przez pasożyty

-hamowanie czynności makrofagów
-produkcja prostaglandyn
-wytwarzanie białek wiążących składniki dopełniacza lub rozkładających dopełniacz

28

Wymień postacie toksoplazmozy

-nabyta bezobjawowa
-nabyta węzłowa
-nabyta oczna
-wrodzona ciężka
-wrodzona lekka
-mózgowa lub uogólniona

29

Czynniki sprzyjające powstawaniu grzybicy błon śluzowych

-ekstrema wiekowe (noworodki, osoby starsze)
-ciąża
-cukrzyca
-niedobory odporności
-choroba refluksowa
-leki (antybiotyki, chemoterapeutyki, kortykosteroidy)
-ciała obce w jamie ustnej (źle dopasowane protezy)
-uszkodzenia bariery błony śluzowej

30

Objawy kliniczne zakażenia Zygomycota

Zygomykoza
-nosowo-mózgowa
-płuc
-żołądkowo-jelitowa
-skóry
-OUN
-rozsiana