Hai 4 Unit 3 Flashcards Preview

Japanese > Hai 4 Unit 3 > Flashcards

Flashcards in Hai 4 Unit 3 Deck (16):
1

What is January

Ichi gatsu

2

What is Febuary?

Ni gatsu

3

What is march

San gatsu

4

What is April?

Shi gatsu

5

What is May?

Go gatsu

6

What is June?

Roku gatsu

7

What is july

Shichi gatsu

8

What is August

Hachi gatsu

9

What is september

Ku gatsu

10

What is october

Jyuu gatsu

11

What is november?

Jyuu ichi gatsu

12

What is december

Jyuu ni gatsu

13

How do you say "what is today's month and date"

Kyou wa nan gatsu nan nichi desu ka?

14

How do you say "when is the party?"

Paatii wa nan nichi desu ka?

15

How do you say
"When is your birthday?"

Tanjoubi wa nan nichi desu ka?

16

How do you say "when is the test?"

Tesuto wa itsu desu ka?