Helsehuset Flashcards Preview

Medikamenter > Helsehuset > Flashcards

Flashcards in Helsehuset Deck (36)
Loading flashcards...
1

Paracet virkning, bivirkning, brukes ved og administrasjonsform:

Virkning: Smertestillende, febernedsettende.

Bivirkning: Leverskade, allergireaksjon, Levkopeni, Trombocyttopeni.

Brukes ved: Smerter og feber.

Administrasjonsform: Tabletter peroralt, sup., intravenøst, infusjon.

2

Paralgin Forte virkning, bivirkning, brukes ved og administrasjonsform:

Virkning: Smertelindrende av akutte moderate til sterke smerter.

Bivirkning: Kvalme, forstoppelse, tretthet, allergisk reaksjon.

Brukes ved: Moderate til sterke smerter.

Administrasjonsform: Tabletter peroralt og stikkpille.

3

Tramadol virkning, bivirkning, brukes ved og administrasjonsform:

Virkning: Opioidanalgetikum - smertelindrende - virketid 4-6 timer.

Bivirkning: Kvalme, brekninger, munntørrhet, svette, svimmelhet, hodepine, tretthet.

Brukes ved: Akutte eller kroniske smerter.

Administrasjonsform: Depottablett, stikkpille, injeksjonsvæske.

4

Voltaren/Diclofenac virkning, bivirkning, brukes ved og administrasjonsform:

Virkning: Ikke-steroid antiflammatorisk og antirevmatisk. Lindrer smerter.

Bivirkning: Abdominale smerter, kvalme, oppkast, diaré, utslett, dyspepsi, hodepine, anafylaktiske reaksjoner.

Brukes ved: Akutte inflammasjonstilstander. Postoperativ smerte.

Administrasjonsform: Enterotablett, stikkpiller, intramuskulær injeksjon.

5

Ibuprofen:

Virkning: Hemming av prostaglandinsyntesen. Analgetisk antipyretisk.

Bivirkning: Dyspepsi, Diaré, Kvalme, Oppkast, Ulcus.

Brukes ved: Milde/moderate smerter, Feber, dysmenoré, inflammasjonstilstander.

6

Albyl-E:

Virkning: Tromboseprofylakse.

Bivirkning: Økt blødningtendens, dyspepsi.

Brukes ved: Akutte tromboemboliske tilstander.

Administrasjonsform: tabletter.

7

Morfin:

Virkning: Opiodanalgetikum, agonist på opiodresepter i CNS.

Bivirkninger: Obstipasjon, kvalme, sedasjon, hallusinasjon, eufori, forvirring, respirasjonsvansker.

Brukes ved: sterke smerter.

Administrasjonsform: Injeksjon, tabletter.

8

Ketorax:

Virkning: analgetisk respirasjonsdepressive, sedative og sentralnervøse.

Bivirkning: Munntørrhet, urinretensjon, kvalme, brekninger, bradykardi.

Brukes ved: sterke smerter.

Administrasjonsform: injeksjon, i.m, s.c, langsomt i.v.

9

Petidin:

Virkning: sentral analgetisk effekt.

Bivirkning: Kvalme, brekninger, respirasjonsdepresjon, svimmelhet.

Brukes ved: sterke kroniske smerter.

Administrasjonsform: depotplaster.

10

Dolcontin:

Virkning: sentralt smertestilende, opiomskaloid.

Bivirkninger: Obstipasjon, kvalme, døsighet, svimmelhet.

Brukes ved: Sterke smerter eks. cancersmerter.

Administrasjonsform: Tabletter, mikstur, Depottabletter.

11

Oxycontin:

Virkning: opiodanalgetikum med analgetisk effekt.

Bivirkning: Forstoppelse, kvalme, oppkast, kløe, søvnighet, svimmelhet.

Brukes ved: langvarige sterke smerter, for eks. cancer.

Administrasjonsform: Depottabletter.

12

Laktulose/Duphalac:

Virkning: Obstipasjon, passasjetid i tarmen reduseres.

Bivirkning: Flatulens, buksmerter, diaré, elektrolyttforstyrrelser.

Brukes ved: obstipasjon.

Administrasjonsform: mikstur.

13

Laxoberaldråper:

Virkning: Lakserende og volumøkning av feces.

Bivirkning: Diaré, kramper, smerter, kvalme, oppkast.

Brukes ved: midlertidig forstoppelse.

Administrasjonsform: Dråper.

14

Selexid:

Bredspektret Antibiotikum.

Virkning: Antibakterielt blokkerer enzymprosessen hos bakterier.

Bivirkning: Kvalme, brekninger, Magesmerter, utslett, hodepine.

Brukes ved: UVI, mecilliam-følsomme mikroorganismer.

Administrasjonsform: Tabletter, injeksjon, pulver til injeksjon.

15

Trimetoprim sulfa:

Antibiotikum.

Virkning: Blokkerer enzymprosessen hos bakteriene.

Bivirkning: Kvalme, oppkast, glositt, kløe, utslett.

Brukes ved: UVI ved trimetoprimfølsomme bakterier.

Administrasjonsform: Tabletter

16

Ciproxin:

Antibiotikum, bredspektret.

Virkning: hemmer proteinsyntese hos bakterier.

Bivirkning: Kvalme, diaré, eosinofili, oppkast, utslett.

Brukes ved: Luftveisinfeksjoner, UVI.

Administrasjonsform: Kapsler, infusjon, injeksjon, pulver.

17

Penicillin:

Antibiotikum.

Virkning: hemmer celleveggsyntese
Bivirkning: Eksantem, troboflebitt, anafylaktisk.
Brukes ved: infeksjon pga. penicillin-følsomme bakterier.
Administrasjonsform: pulver til injeksjon og infusjon.

18

Cefalotin:

Antibiotikum.

Virkning: hemmer proteinsyntesen.
Bivirkning: hudutslett, lokale reaksjoner, årebetennelse, elveblest, feber.
Brukes ved: bakterieinfeksjoner i lunger, hud, bløtvev og sepsis.
Administrasjonsform: pulver til infusjon/injeksjon.

19

Dalacin:

Antibiotikum.

20

Adrenalin:

Virkning: afla og betastimulerende. Bronkodilaterende. Økt sinus frekvens.

Bivirkning: Palpitasjoner, takykardi, hypertensjon, hjerneblødning, lungeødem.

Brukes ved: kraftige astmaanfall, anafylaktiske reaksjoner, hjertestans, asystole, overflateblødninger.

Administrasjonsform: Injeksjon s.c og i.m, I.V og injeksjonsvæske.

21

Heprarin:

Virkning: antokoagulasjons, hemmer platefunksjon og koagulasjonssystemet.

Bivirkninger: blødninger, trombocytopeni, økning Y-GT, CDH, lipase.

Brukes ved: Tromboemboliske tilstander.

Administrasjonsform: injeksjon.

22

Fragmin:

Virkning: antitrombotisk middel.

Bivirkning: Blødninger, trombocytopeni, økt ASAT og ALAT, subkutan hematom.

Brukes ved: Tromboseprofylakse, venetrombose, lungeemboli.

Administrasjonsform: s.c injeksjon.

23

Marevan:

Virkning: Antikoagel - vitamin K antagonist. Hemmer koagulasjonen.

Bivirkninger: blødninger, hemoptyse, hematuri, blødning tannkjøtt, cerebralt.

Brukes ved: Trombose og emboli. Hjerteinfarkt. Atrieflimmer. TIA

Administrasjonsform: tabletter

24

Selo-zok:

Virkning: betablokk og reduserer blodtrykk og hjertefrekvens.

Bivirkning: tretthet, kvalme, magesmerter, diaré, dyspné.

Brukes ved: hypertensjon, angina, arytmier, hjertesvikt

Administrasjonsform: depottabletter

25

Digitoxin:

Virkning: digitalis, økt parasympatisk og nedsatt sympatisk tonus.
Bivirkninger: kvalme, oppkast, diaré, abdominale smerter,
Brukes ved: hjertesvikt, atrieflimmer, atrieflutter, takykardi.
Administrasjonsform: tabletter.

26

Furix:

Diuretisk virkning.

Bivirkning: elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, hypovolemi.

Brukes ved: Ødemer, nedsatt nyrefunksjon, hypertensjon v. nyresvikt.

Administrasjonsform: Injeksjon, tabletter, depotkapsler.

27

Kaleorid:

Virkning: mineral tilskudd av kalium. = økt K.

Bivirkning: hyperkalemi, uvelhet, brekninger, flatulens, diaŕe.

Brukes ved hypokalemi.

Administrasjonsform: depottabletter.

28

Afipran:

Virkning: antimetisk effekt, økt ventrikkeltømmng og passasje.

Bivirkning: hypotens, depresjon, parkinsonisme.

Brukes ved kvalme og oppkast.

Administrasjonsform: tabletter, injeksjon, mikstur.

29

C-vitamin:

Virkning: antioksidant
Bivirkning: blære irritasjon, diaré
Brukes ved: C-vitaminmangel
Administrasjonsform: tabl.

30

Zopiklone/imovane:

Virkning: CNS-dempende (beroliggende).
Bivirkninger: munntørrhet, døsighet, kvalme, oppkast
Brukes ved: søvnvansker
Administrasjonsform: tabletter