Hiragana + Flashcards Preview

hiragana / katakana > Hiragana + > Flashcards

Flashcards in Hiragana + Deck (56):
1

ga

2

gi

3

gu

4

ge

5

go

6

za

7

ji

8

zu

9

de

10

do

11

ba

12

bi

13

bu

14

be

15

bo

16

pa

17

pi

18

pu

19

pe

20

po

21

きゃ

kya

22

きゅ

kyu

23

きょ

kyo

24

ぎゃ

gya

25

ぎゅ

gyu

26

ぎょ

gyo

27

にゃ

nya

28

にゅ

nyu

29

にょ

nyo

30

ひゃ

hya

31

ひゅ

hyu

32

ひょ

hyo

33

びゃ

bya

34

びゅ

byu

35

びょ

byo

36

ぴゃ

pya

37

ぴゅ

pyu

38

ぴょ

pyo

39

みゃ

mya

40

みゅ

myu

41

みょ

myo

42

りゃ

rya

43

りゅ

ryu

44

りょ

ryo

45

じゃ

ja

46

じゅ

ju

47

じぇ

je

48

じょ

jo

49

ちゃ

cha

50

ちゅ

chu

51

ちぇ

che

52

ちょ

cho

53

しゃ

sha

54

しゅ

shu

55

しぇ

she

56

しょ

sho