Historia y arte (2). - Período colonial (AA 18-23) Flashcards Preview

Uke 35 > Historia y arte (2). - Período colonial (AA 18-23) > Flashcards

Flashcards in Historia y arte (2). - Período colonial (AA 18-23) Deck (156):
1

al mando de

under styring av

2

bautizar

å døpe

3

la aventura

eventyr

4

la era moderna

moderne tid

5

a partir de este momento

fra dette øyeblikk av

6

mostrar

vise

7

confirmar

bekrefte

8

redondo

rund

9

lograr

oppnå

10

por primera vez

for første gang

11

concebir

å oppfatte

12

el encuento con

møtet med

13

significar

bety

14

el cambio

forandring; endring

15

las repercusiones

konsekvenser; ringvirkninger; represalier

16

la incorporación

innlemmelse

17

la raza

rase

18

sentar las bases de

danne grunnlaget for

19

abastecerse de

bli forsynt med

20

las especias

krydder

21

el oro

gull

22

impulsar

gi støtet til

23

los Reyes Católicos

det Katolske kongepar (her: Isabel og Fernando)

24

apoyar

støtte

25

pretender

akte

26

atravesar

krysse

27

tenebroso

mørk; dyster

28

la sirena

havfrue

29

pacífico

fredlig

30

andar desnudo

å gå rundt naken

31

el hierro

jern

32

la rueda

hjul

33

el animal de carga

pakkdyr

34

ante

overfor

35

la falta de

mangelen på

36

la rentabilidad

lønnsomhet

37

los metales preciosos

edle metaller

38

deseado

etterlengtet

39

el navegante

sjøfarer

40

prefilar el contorno de

her: avgjøre/fastsette omrisset av

41

los recursos

ressurser

42

a su paso

på sin ferd

43

las maderas

tresorter

44

la esmeralda

smaragd

45

el florentino

(adj.) fra Firenze

46

confundir con

forveksle med

47

el descubridor

oppdager

48

el paso marítimo

sjøvei

49

junto con

sammen med

50

la vuelta al mundo

jordomseiling

51

proceder a

sette i gang med å

52

la exploración

utforskning

53

fructífero

fruktbar

54

sorprender

overraske

55

el viajero

reisende

56

la conquista

erobring

57

el punto de vista

synspunkt

58

resultar

vise seg å bli

59

por un lado,...

på den ene siden,...

60

el armamento

utrustning

61

la armadura

rustning

62

la espada

sverd

63

el caballo

hest

64

la concepción

oppfatning

65

las cruzadas medievales

korstogene i middeladeren

66

los infieles

de vantro

67

el barbudo

skjeggete mann

68

el cacique

høvding

69

fulgurante

her: definitiv

70

la caída

her: sammenbrudd

71

oprimido por

undertrykt av

72

los invasores

innvasjonsstyrker

73

con la esperanza de

i det håp å

74

mejorar

forbedre

75

liberarse de

befri seg fra

76

sometido

underlagt

77

la cencepción del mundo

verdensanskuelse

78

la enfermedad

sykdom

79

la mortandad

dødlighet

80

la viruela

kopper (sykdom)

81

el sarampión

meslinger

82

el tifus

tyfus

83

el decaimiento

nedgang

84

interpretar

tolke

85

el castigo divino

guds straff

86

el occidental

vestlig menneske

87

los derechos del hombre

menneskerettigheter

88

abolir

avskaffe

89

la esclavitud

slaveri

90

la labor

arbeidsinnsats

91

la orden religiosa

religiøs orden

92

divulgador

(adj.) som sprer

93

levantar

reise; bygge

94

la iglesia

kirke

95

fundar

grunnlegge

96

enseñar

undervise

97

las capillas posas

slags lagringssted for helgenfigurer

98

el atrio

innebygd gårdsplass

99

la posada

herberge

100

la imagen

(helgen) figur

101

las capillas abiertas

åpne kapell

102

el sacerdote

prest

103

permanecer

forbli

104

cubierto

tildekket

105

el convento

kloster

106

la caña de maíz

maisrør

107

la mitra

mitra (hodepynt)

108

el obispo

biskop

109

el cuadro

bilde

110

la pluma

fjær

111

despertar la admiración

vekke beundring

112

afianzar

her: konsolidere

113

la alianza matrimonial

ekteskapsallianse

114

el espeso

ektemann

115

a lo largo de

opp gjennom (tid)

116

los criollos

barn av spanjoler født i Amerika

117

la casta

kaste

118

el género pictórico

malesjanger

119

servir de

tjene som

120

trazar

risse opp; skissere

121

la manzana

(gate) kvartal

122

en torno a

omkring

123

presidido por

ledet av

124

a veces

enkelte ganger

125

el cabildo

her: rettsbygning

126

la jerarquía

hierarki

127

el centro minero

gruvesenter

128

el cerro

en liten fjelltopp

129

reinterpretar

omtolke

130

abundar

å være i overflod

131

el estípite

(arkitektur) falsk søyle

132

estrechar

innsnevre

133

la retablo

altertavle

134

repleto de

stappfull av

135

la talla

utskårne trefigurer

136

la escultura

skulptur

137

la yesería

gipsarbeid

138

la espadaña

klokketårn

139

elaborado

omhyggelig utført

140

se aprecia

her: er man vitne til

141

revestido de

pyntet med

142

imaginativo

fantasirik

143

la huella

spor

144

el tocado de plumas

hodeplagg med fjær

145

el ángel arcabucero

skytsengel

146

la bolsa de coca

veske med kokablad

147

al costado

på siden

148

la maraca

maraka (instrument laget av tørket gresskar)

149

el fortalecimiento

styrking

150

ocupar un puesto

inneha en stilling

151

la responsabilidad

ansvar

152

al margen de

ved siden av

153

la metrópoli

her: moderlandet (dvs. Spania)

154

el intento

forsøk

155

estrechar los lazos

styrke båndene

156

virreinal

(adj.) vedr. visekongen