Hnusny jazyk pt2 Flashcards Preview

Nemčina > Hnusny jazyk pt2 > Flashcards

Flashcards in Hnusny jazyk pt2 Deck (16):
1

Nemecké národné divadlo

Deutsches Nationaltheater Weimar

2

čo môžem urobiť pre vás?

was kann ich f´ur Sie tun?

3

Mám turistické skupiny

Ich habe eine Reisegruppe

4

chcel by som vedieť, či máte dnes alebo zajtra ešte vstupenky na "Viliam Tell".

ich m´ochte wissen, ob Sie heute oder Morgen noch Karten f´ur "Wilhelm Tell" haben.

5

na zajtra sú ešte k dispozícii vstupenky

Für morgen gibt es noch Karten

6

Bol by som rád,

Ich hätte gern

7

V ktorom rade je do volne?

In welcher Reihe ist noch etwas frei?

8

Existuje zlava pre skupinu?

Gibt es eine Ermäßigung für groupen?

9

Iba pre študentov a školy

Nur für Studenten und für schule

10

Môžem vám ponúknuť vstupenky za 8 Eur

Ich kann Ihnen noch Karten für 8 Eure anbieten

11

Skvelé, potom mi rezervujte prosím 12 kariet

Prima, dann reservieren Sie mir bitte zwölf Karten

12

Môžem vyzdvihnúť vstupenky v pokladni?

Kann ich die Karten an der Abendkasse abholen?

13

Áno, ale príďte prsím do 19h.

Ja, aber bitte kommen Sie bis 19 Uhr.

14

na Aké meno mám rezervovať?

Auf welchen name soll ich reservieren?

15

do počutia

Auf Wiederhoren

16

V ktorom rade

In welcher Reihe