Hormonerna Flashcards Preview

mina kort > Hormonerna > Flashcards

Flashcards in Hormonerna Deck (58):
1

Addisons sjukdom

Binjurebarksinsufficiens: Ger kortisolbrist, aldosteronbrist, brunpigmentering. Autoimmun sjukdom

2

Diabetes 1

kroppen kan inte helt eller har nästan slutat producera insulin. insulinproducerade cellerna förstörs.
insulinbehandling

3

hormon i hypofysens framlob 3 st

prolaktin, tsh, fsh, tillväxthormon

4

TSH

Tyreoideastimulerande hormon.

5

noradrenalin

binjuremärgshormon som adrenalin

6

Glandula suprarenalis

binjure

7

Akromegali varför?

En endokrin sjukdom där produktionen av prolaktin är för hög vilket leder till onormal tillväxt av utskjutande kroppsdelar. kan även orsakas av tumör i hypofysen

8

Corpus pineale

Tallkottkörteln

9

Parathormon

hormon med kalciumreglerade funktion, samt reglerar nivåerna av vitamin D och fosfor.

10

Bisköldkörtels hormon

Parathormon

11

Hypoglykemi

Insulinkänning. Symtom såsom yrsel, oro och kallsvettighet vid överdosering av insulin eller otillräckligt sockerintag.

12

Glukagon

Blodsockerhöjande hormon i bukspottkörteln

13

Diabetes 2

Insulin kan produceras men i för liten mängd och insulinkänsligheten i kroppen är nedsatt, glukoset tas inte upp lika effektivt från blodet. behöver inte alltid behandling kan räcka med kost och motion

14

Follikelstimulerande hormon, FSH

Hypofyshormon som stimulerar utmognaden av äggfolliklar och bildningen av äggstockshormoner.

15

Adrenalin

stresshormon och medicin vid allergiska reaktioner, astma och hjärtstillestånd

16

Endokrin körtel

ingen utförsgång, avsöndrar hormonet direkt i blodet.

17

Insulin

Pankreashormon som reglerar ämnesomsättningen och styr glukosnivån i blodet.

18

Tyreoideahormoner

Tyroxin (T4) som övergår till trijodtyronin (T3), som påverkar alla kroppens cellers ämnesomsättning.

19

Neurohypofys

Hypofysens baklob.

20

Vasopressin

hormon som bildas i neurohypofysen

21

Glykemi

(Ökad) blodsockerhalt.

22

Langerhans cellöar

Cellanhopningar i bukspottkörteln, bildar hormoner.

23

Cushings sjukdom

Sjukdom orsakad av överproduktion av binjurebarkshormoner kortisol och aldosteron på grund hypofystumör eller överdosering.

24

T3 trijodtyronin och t4 tyroxin gör?

Sköldkörtelns aktiva hormon, reglerar ämnesomsättningen.och aktiverar cellerna

25

Struma

Sjuklig förstoring av sköldkörteln.

26

Hormon

Är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler.

27

Glandula parathyreoidea

Bisköldkörtlar, två hormonkörtlar på var sin sida om sköldkörteln.

28

Glandula Thyreoidea

sköldkörteln, sitter under struphuvudet på halsens framsida. endokrin

29

Pancreashormoner

De två vanligaste: insulin, glukagon.

30

Growt hormon, GH

Tillväxthormon

31

hormon som Stimulerar tillverkningen av röda blodkroppar och finns i njurarna?

Erytropoetin

32

vilket hormon har kärlsammandragande och blodtryckshöjande verkan?

Noradrenalin

33

2 sjukdomar som uppkommer vid rubbningar av hormonerna i binjurarna

addison och cushings sjukdom

34

karaktäristiska drag hos någon med överproduktion av hormonerna i binjurarna?

ger ökade fettdepåer i ansikte och på bål. och nacke.

35

Thymus

Brässen

36

glandula pituitaria

hypofysen

37

äggstock

ovarium

38

Testikel

testis

39

vad betyder homeostas

kroppens strävan efter jämnvikt

40

hormon i njurarna som säkerställer och höjer blodtrycket

renin

41

vad består en binjure av?

bark och märg

42

vad gör aldsteron

styr salt och sockeromsättningen i kroppen

43

vad gör kortisolet?

reglerar socker, fett och proteinomsättningen och stoppar inflammationer

44

insulin gör?

sänker blodsockernivån

45

tecken diabetes 3 st

kissar ofta, törstig, trött, ont i magen, viktnedgång, mår illa

46

normal sockernivå?

mellan 4-6

47

högt blodsocker länge ? vad händer...

medvetslös, svårt att andas

48

följdorsaker pga diabetes 3 st

nedsatt syn, stroke, kärlkramp, försämrad blodcirkulation, njursvikt, hjärtinfrakt

49

Hormoner som produceras i hypofysen baklob (neurohypofysen)
2 st

adh - antidiuertiskt hormon påverkar njurarna och mängden urin
Oxytocin - Lugn och ro-hormon. frisätts vid beröring, sex, förlossning och amning.

50

vart sitter hypofysen?

I mellanhjärnan

51

Vad gör hypofysen?

kroppens centrum för hormonproduktion styr tillväxt, utveckling och olika funktioner.

52

Akromegali som barn? beror på vad?

gigantism. överskott av tillväxthormon innan puberteten. Onormal tillväxt. Pga godartade tumör i hypofysen.

53

Dvärgväxt varför?

underproduktion av Growth hormon GH

54

Hypertyreos? symtom 3 st

överproduktion. svettningar, trötthet, oro/irritation

55

Toxisk kris?

allvarligt tillstånd av hypertyreos

56

Hypotyreos? symtom 3 st

under. viktökning, trötthet, nedstämdhet

57

Hur ställer man diagnos av tyreos?

blodprov mätning av tsh

58

Hur behandlas tyreos?

läkemedel eller operation svårare fall