Iliad 2 Flashcards Preview

Greek Translations > Iliad 2 > Flashcards

Flashcards in Iliad 2 Deck (7)
Loading flashcards...
1

Τρωσὶν ἀνάβλησις κακοῦ ἔσσεται οὐδ’ ἠβαιόν.
νῦν δ’ ἔρχεσθ’ ἐπὶ δεῖπνον ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα.
εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ’ ἀσπίδα θέσθω,
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν,
εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω,

then shall there no more be any putting off of evil for the Trojans, no not for an instant. But for this present go ye to your meal, that we may join battle. Let every man whet well his spear and bestow well his shield, and let him well give to his swift-footed horses their food, and look well to his chariot on every side, and bethink him of fighting; (Iliad 2:380)

2

οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν:
ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον:
ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε
βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων:
νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,

But the Achaeans, sore vexed at heart though they were, broke into a merry laugh at him, and thus would one speak with a glance at his neighbour: “Out upon it! verily hath Odysseus ere now wrought good deeds without number as leader in good counsel and setting battle in army, but now is this deed far the best that he hath wrought among the Argives, (Iliad 2:270)

3

καὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν καὶ σπάρτα λέλυνται:
αἳ δέ που ἡμέτεραί τ’ ἄλοχοι καὶ νήπια τέκνα
εἵατ’ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμεναι: ἄμμι δὲ ἔργον
αὔτως ἀκράαντον οὗ εἵνεκα δεῦρ’ ἱκόμεσθα.
ἀλλ’ ἄγεθ’ ὡς ἂν ἐγὼ εἴπω πειθώμεθα πάντες:

and lo, our ships’ timbers are rotted, and the tackling loosed; and our wives, I ween, and little children sit in our halls awaiting us; yet is our task wholly unaccomplished in furtherance whereof we came hither. Nay, come, even as I shall bid, let us all obey: (Iliad 2:135)

4

Τρώων: οὐ γὰρ ἔτ’ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες
ἀθάνατοι φράζονται: ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας
Ἥρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ κήδε’ ἐφῆπται
ἐκ Διός: ἀλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσί, μηδέ σε λήθη
αἱρείτω εὖτ’ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήῃ.

For the immortals that have homes upon Olympus are no longer divided in counsel, since Hera hath bent the minds of all by her supplication, and over the Trojans hang woes by the will of Zeus. But do thou keep this in thy heart, nor let forgetfulness lay hold of thee, whenso honey-hearted sleep shall let thee go. (Iliad 2:30)

5

στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληί¨ῳ υἷι ἐοικώς  
Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ’ Ἀγαμέμνων:
τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος:
εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαί¨φρονος ἱπποδάμοιο:
οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα

So he took his stand above his head, in the likeness of the son of Neleus, even Nestor, whom above all the elders Agamemnon held in honour; likening himself to him, the Dream from heaven spake, saying:”Thou sleepest, son of wise-hearted Atreus, the tamer of horses. To sleep the whole night through beseemeth not a man that is a counsellor, (Iliad 2:20)

6

δαιμόνι’ ἀτρέμας ἧσο καὶ ἄλλων μῦθον ἄκουε,   
οἳ σέο φέρτεροί εἰσι, σὺ δ’ ἀπτόλεμος καὶ ἄναλκις
οὔτέ ποτ’ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ’ ἐνὶ βουλῇ:
οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ’ Ἀχαιοί:
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη: εἷς κοίρανος ἔστω,

Fellow, sit thou still, and hearken to the words of others that are better men than thou; whereas thou art unwarlike and a weakling, neither to be counted in war nor in counsel. In no wise shall we Achaeans all be kings here. No good thing is a multitude of lords; let there be one lord, (Iliad 2:200)

7

εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει,   
ὡς ἅμα θ’ οἳ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Ἀχαιῶν
μῦθον ἀκούσειαν καὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν:
ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν:
Ἀτρεί¨δη νῦν δή σε ἄναξ ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ

in the likeness of a herald, bade the host keep silence, that the sons of the Achaeans, both the nearest and the farthest, might hear his words, and lay to heart his counsel. He with good intent addressed their gathering and spake among them:”Son of Atreus, now verily are the Achaeans minded to make thee, O king, (Iliad 2:280)