Important Verbs Flashcards Preview

Finnish > Important Verbs > Flashcards

Flashcards in Important Verbs Deck (110)
Loading flashcards...
1

To agree

suostua

2

To answer

vastata

3

To arrive

saapua

4

To ask (~oneself)

kysyuä

5

To ask (~somebody to do something)

pyytää

6

To be

olla

7

To be hungry

minulla on nälkä

8

To be interested in

kiinnostua

9

To be thirsty

minulla on jano

10

To begin

alkaa

11

To break

rikkoa

12

To change

muuttaa

13

To choose

valita

14

To enter

tulla sisään

15

To cook

laittaa

16

To cost

maksaa

17

To create

luoda

18

To cry

itkeä

19

To decorate

koristaa

20

To defent

puolustaa

21

To dig

kaivaa

22

To discuss

käsitellä

23

To do

tehdä

24

To explain

selitää

25

To fall

kaatua

26

To find

löytää

27

To finish

lopetaa

28

To fly

lentää

29

To follow

seurata

30

To forget

unohtaa