Infographic: Common Questions in Japanese Part 1 Flashcards Preview

Japanese study > Infographic: Common Questions in Japanese Part 1 > Flashcards

Flashcards in Infographic: Common Questions in Japanese Part 1 Deck (42):
1

What’s this?

What’s this?
これは何ですか?
kore wa nan desu ka.

2

Who is it?

Who is it?
どなたですか?
donata desu ka.

3

Do you have a minute?

Do you have a minute?
ちょっといいですか?
chotto ii desu ka.

4

Is that all?

Is that all?
それだけですか?
sore dake desu ka.

5

What does this mean?

What does this mean?
これどういう意味ですか?
kore dou iu imi desu ka.

6

Am I disturbing you?

Am I disturbing you?
お邪魔ですか?
ojama desu ka.

7

Do you remember?

Do you remember?
覚えていますか?
oboete imasu ka.

8

Where’s the police box?

Where’s the police box?
交番はどこですか?
kouban wa doko desu ka.

9

Did you have a good time?

Did you have a good time?
楽しかったですか?
tanoshikatta desu ka.

10

How do I get there?

How do I get there?
どうやって行くんですか?
dou yatte ikun desu ka.

11

What’s going on?

What’s going on?
どうしたんですか?
dou shitan desu ka.

12

Really?


Really?
そうですか?/本当なのですか?
sou desu ka./hontou na no desu ka.

13

May I come in?


May I come in?
入れてもらえますか?
irete moraemasu ka.

14

I trust nothing is wrong?

I trust nothing is wrong?
何か不都合でも?
nani ka futsugou demo.

15

Where do I find a phone?

Where do I find a phone?
ちょっといいですか?
chotto ii desu ka.

16

Who told you that?

Who told you that?
どなたからお聞きになったのですか?
donata kara okiki ni natta no desu ka.

17

Hello? Can you hear me?


Hello? Can you hear me?
もし、もし? 聞こえますか?
moshi moshi. kikoemasu ka.

18

Do you know this area well?

Do you know this area well?
このへんを、よくご存じなのですか?
kono hen o, yoku gozonji na no desu ka.

19

I see. Anything else?

I see. Anything else?
なるほど、ほかに何かありますか?
naruhodo, hoka ni nanika arimasu ka.

20

I’m sorry?

I’m sorry?
なんですって?
nan desu tte.

21

May I?

May I?
よろしいですか?
yoroshii desu ka

22

Why?

Why?
なぜですか?
naze desu ka.

23

What time is it?

What time is it?
今何時ですか?
ima nanji desu ka.

24

Where do you live?

Where do you live?
どこに住んでいますか?
doko ni sunde imasu ka

25

How old are you?

How old are you?
おいくつですか?
oikutsu desu ka.

26

Have you ever been in America?

Have you ever been in America?
アメリカへ行ったことがありますか?
amerika e itta koto ga arimasu ka.

27

Who are you?

Who are you?
あなたはだれですか?
anata wa dare desu ka.

28

Where’s the bathroom?

Where’s the bathroom?
トイレはどこですか?
toire wa doko desu ka.

29

May I say a word?

May I say a word?
一言よろしいですか?
hitokoto yoroshii desu ka.

30

What are you doing?

What are you doing?
何をしていますか?
nani o shite imasu ka.

31

Did you know?

Did you know?
知っていましたか?
shitte imashita ka.

32

You think so?

You think so?
そう思いますか?
sou omoimasu ka.

33

You didn’t know?

You didn’t know?
知らなかったのですか?
shiranakatta no desu ka.

34

Have you heard?

Have you heard?
お聞きになりましたか?
okiki ni narimashita ka.

35

Can I borrow this?

Can I borrow this?
これを貸してくれますか?
kore o kashite kuremasu ka.

36

May I accompany you?

May I accompany you?
私もご一緒していいですか?
watashi mo goissho shite ii desu ka.

37

Can I walk with you?

Can I walk with you?
あなたと一緒に少し歩いてもいいですか?
anata to issho ni sukoshi aruite mo ii desu ka.

38

What should I say?

What should I say?
何と言えばいいんですか?
nan to ieba iin desu ka.

39

Can you see that?

Can you see that?
あそこが見えますか?
asoko ga miemasu ka.

40

Is that important?

Is that important?
それは重大なことですか?
sore wa juudai na koto desu ka.

41

Should I go and get someone?

Should I go and get someone?
誰か呼んできましょうか?
dareka yonde kimashou ka.

42

May I accompany you?

May I accompany you?
私もご一緒していいですか?
watashi mo goissho shite ii desu ka.