Intensiewe Vorm Flashcards Preview

Afrikaans Grade10🤓 > Intensiewe Vorm > Flashcards

Flashcards in Intensiewe Vorm Deck (21):
1

Alleen

Stokalleen

2

Bitter

Galbitter

3

Blind

Stokblind

4

Deur

Dwarsdeur

5

Donker

Pikdonker

6

Doof

Stokdoof

7

Duur

Peperduur

8

Flou

Stokflou

9

Gek

Stapelgek

10

Graag

Dolgraag

11

Jonk

Bloedjonk

12

Krom

Hoepelkrom

13

Skaam

Doodskaam

14

Styf

Stokstyf

15

Vol

Propvol/stampvol

16

Wyd

Wawyd

17

Suur

Asynsuur

18

Dronk

Smoordronk

19

Orent

Penorent

20

Leeg

Dolleeg

21

Af

Morsaf