Intensiewe Vorm Flashcards Preview

Afrikaans > Intensiewe Vorm > Flashcards

Flashcards in Intensiewe Vorm Deck (54):
1

Alleen

Stokalleen

2

Blind

Stop blind

3

Doof

Stokdoof

4

Flou

Stokflou

5

Oud

Stokoud

6

Styf

Stokstyf

7

Bang

Doodbang

8

Gelukkig

Doodgelukkig

9

Goed

Doodgoed

10

Moeg

Doodmoeg

11

Skaam

Doodskaam

12

Seker

Doodseker

13

Siek

Doodsiek

14

Stil

Doodstil

15

Swak

Doodswak

16

Arm

Brandarm

17

Maer

Brandmaer

18

Drank

Smoordronk

19

Kwaad

Smoorkwaad

20

Verlief

Smoorverlief

21

Af

Morsaf

22

Dood

Morsdood

23

Jonk

Bloedjonk

24

Min

Bloedmin

25

Rooi

Bloodrooi

26

Beroemd

Wereldberoemd

27

Bitter

Galbitter

28

Blou

Potblou

29

Deur

Dwarsdeur

30

Dig

Potdig

31

Dik

Trommeldik

32

Droog

Kurkdroog

33

Duur

Peperduur

34

Fris

Perdfris

35

Geel

Goudgeel

36

Gek

Stapelgek

37

Goedkoop

Spotgoedkoop

38

Groen

Grasgroen

39

Hard

Kilphard

40

Hoog

Hemelhoog

41

Klein

Piepklein

42

Leeg

Dolleeg

43

Lig

Veerlig

44

Lui

Verily I

45

Nat

Papnat

46

Nodig

Broodnodig

47

Sag

Papsag

48

Skoon

Silwerskoon

49

Soet

Stroopsoet

50

Swart

Pikswart

51

Vet

Spekvet

52

Vol

Propvol

53

Warm

Vuurwarm

54

Wit

Spierwit