Irregular Past Tense Verbs Flashcards Preview

Irish > Irregular Past Tense Verbs > Flashcards

Flashcards in Irregular Past Tense Verbs Deck (11):
1

Teigh

Chuaig

2

Feic

Chonaic

3

Clois

Chuala

4

Tar

Tháinig

5

Tabhair

Thug

6

Abair

Dúirt

7

Ith

D'ith

8

Beir

Rug

9

Faigh

Fuair

10

Déan

Rinné

11

Bhí