Japanese Quarter 4 test Flashcards Preview

Japanese > Japanese Quarter 4 test > Flashcards

Flashcards in Japanese Quarter 4 test Deck (50)
Loading flashcards...
1
Q

Give (outward)

A

ageru
agenai
ageta
aghenakaata

2
Q

Give (inward)

A

kureru
kurenai
kureta
kurenakaata

3
Q

Show

A

miseru
misenai
miseta
misenakaata

4
Q

look into, investigate

A

shiraberu
shirabenai
shirabeta
shirabenakaata

5
Q

Consider, think over

A

kangaeru
kangaenai
kangaeta
kangaenakaata

6
Q

receive

A

morau
morawanai
moraata
morawanakaata

7
Q

send

A

okuru
okuranai
okuuta
okuranakaata

8
Q

cry

A

naku
nakanai
naita
nakanakaata

9
Q

laugh

A

warau
warawanai
waraata
waranwanakaata

10
Q

become angry

A

okoru
okoranai
okoota
okoranakaata

11
Q

become old, age

A

toshiotoru
toshiotoranai
toshiotoota
toshiotoranakaata

12
Q

get into trouble

A

komaru
komaranai
komaata
komaranakaata

13
Q

draw, paint

A

kaku
kakanai
kaita
kakanakaata

14
Q

look for, search

A

sagasu
sagasanai
sagashita
sagasanakaata

15
Q

(food is terrible)

A

Mazui
Mazukunai
mazukaata
mazukunakaata

16
Q

harsh cruel

A

hidori
hidorikunai
hidorikaata
hidorikunakaata

17
Q

noisy

A

urusai
urusakunai
urusakaata
urusakunakaata

18
Q

dangerous, risky

A

abunai
abunakunai
abunakaata
abunakunakaata

19
Q

hard, firm

A

katai
katakunai
katakaata
katakunakaata

20
Q

soft

A

yawarakai
yawarakakunai
yawarakaata
yawarakunakaata

21
Q

light

A

karui
karukunai
karukaata
karukunakaata

22
Q

heavy

A

omoi
omokunai
omokaata
omokunakaata

23
Q

serious, diligent

A

mojimeda
mojimejanai
mojomedaata
mojianakaata

24
Q

bustling, busy crowded

A

nigiyakada
nigiyajanai
nigiyadaata
nigiyajanakaata

25
Q

refrigerator

A

reizouko

26
Q

microwave

A

denshirenji

27
Q

battery

A

denchi

28
Q

earthquake

A

jishin

29
Q

storm

A

arashi

30
Q

wind

A

kaze

31
Q

hot water

A

oyu

32
Q

mirror

A

kagami

33
Q

forest

A

mori

34
Q

laundry machine

A

sentakuki

35
Q

fan

A

senpuuki

36
Q

electric compliance

A

denkiseihin

37
Q

A.C.

A

Eicon

38
Q

heater

A

hiitaa

39
Q

graduation

A

sotsugyushiki

40
Q

marriage

A

keekonshiki

41
Q

funeral

A

soushiki

42
Q

key

A

kagi

43
Q

key hole

A

kagiana

44
Q

fire

A

kashi

45
Q

thunder

A

kaminai

46
Q

hanshake

A

yakusoku

47
Q

same

A

onaji

48
Q

hot spring

A

onsen

49
Q

tree

A

ki

50
Q

woods

A

hayashi