K2 blz. 35 A Reading Flashcards Preview

ENGELS SE2 > K2 blz. 35 A Reading > Flashcards

Flashcards in K2 blz. 35 A Reading Deck (43):
1

aandacht trekken

attract attention

2

boeman

bogeyman

3

gevierd

celebrated

4

samenzwering

conspiracy

5

discussiëren over

dispute

6

verzonnen

fictional

7

griezelig

grisly

8

als een icoon

inconic

9

beeld

image

10

belager

lurker

11

verminken

mutilate

12

berucht

notorious

13

geobsedeerd

obsessed

14

verpersoonlijken

personify

15

zelden

rarely

16

gepensioneerd

retired

17

duistere

shadowy

18

spelliedje

skippig rhyme

19

achterbuurt

slum

20

toeslaan

strike

21

voorwerp

atrefact

22

luchtvaart

aviation

23

gevangen nemen

capture

24

evenaar

equator

25

vaststellen

conclude

26

verklaring

explanation

27

ooggetuige

eyewithness

28

logboek

flight log

29

brandstof

fuel

30

gevaar

hazard

31

koers zetten

head to

32

staan op

insist

33

gevangen gezet

imprisoned

34

opzetten

mount

35

stuurman

navigator

36

zomaar ineens

overnight

37

sensatie

sensation

38

heel af en toe

sporadic

39

etappe, stadium

stage

40

theorieën bouwen

theorise

41

verdwijnen

vanish

42

verscheidenheid

variety

43

brokstukken

wreckage