Kap.6: Lys, Syn Og Farger🌈 Flashcards Preview

Naturfags Prøver!2015/16/17📚✏️ > Kap.6: Lys, Syn Og Farger🌈 > Flashcards

Flashcards in Kap.6: Lys, Syn Og Farger🌈 Deck (23)
Loading flashcards...
1

Hvordan beveger lys seg?

Lys beveger seg i rette linjer. Og dette kan vi se dersom man sender en stråle av laserlys gjennom et rom fullt av røyk eller støv.

2

Hvordan reflekteres lys på en ujevn overflate?

Lys reflekteres i flere retninger når den treffer en ujevn overflate.

3

Hvordan reflekteres lys når den treffer en glatt overflate?

Lyset reflekteres i en retning når den treffer en glatt overflate.

4

Hvordan reflekteres lysstråler gjennom et konkavt speil?

Lysstråler som treffer det konkave speilet f.eks. en parabolantenne reflekterer lysstrålene til et punkt, som da kalles brennpunkt.

5

Hvordan reflekteres lysstråler gjennom et konvekst speil?

Lysstråler som treffer et konvekst speil f.eks. speil som blir brukt til overvåkninger reflektere lysstrålene i flere retninger.

6

Hvordan brytes lys når den går fra et stoff til et annet?

Lys blir brutt når det går fra et stoff til et annet fordi lysfarten endrer seg og lyset blir derfor brutt når den går fra et stoff til et annet med en annen tetthet.

7

Hvordan brytes lysstråler i en konveks linse?

Lysstråler som kommer parallelt med linsens akse på den konvekse linsen, brytes til et punkt, altså brennpunktet.

8

Hvordan brytes lyset i en konkav linse?

Lysstråler som kommer inn parallelt med den konkave linsens akse, brytes som om de kom fra brennpunktet.

9

Nevn øyets oppbygging.

Foran øye: Inni øye: Bak øye:
-hornhinnen Glasslegemet Netthinne
- pupillen Den gule flekken
- regnbuehinnen Den blinde flekken
- linse

10

Hvilken funksjon har hornhinnen?

Hornhinnen slipper inn lys og bryter det.

11

Hvilken funksjon har pupillen?

Pupillen er en åpning i regnbuehinnen hvor lyset passerer inn i øyet.

12

Hvilken funksjon har regnbuehinnen?

Fargestoffet på regnbuehinnen hindrer lyset i å trenge seg igjennom, slik at lyset må passere pupillen.

13

Hvilken funksjon har linsen?

I linsen blir lyset brutt. Bildet vi ser når lyset passerer gjennom linsen blir snudd opp ned før den treffer netthinnen.

14

Hvilken funksjon har netthinnen?

Netthinnen kler innsiden av øyeeplet som inneholder de lysoppfattende sansecellene: staver og tapper.

15

Hvilken funksjon har den gule flekken?

Den gule flekken er det området med størst tetthet av sanseceller og her ser vi skarpest og best i dagslys.

16

Hvilken funksjon har den blinde flekken?

Her befinner det seg ingen sanseceller ( staver eller tapper ) så hvis lyset treffes her ser du ikke noe.

17

Hvilket sanseorgan har flest sanseceller.

70% av sansecellene vi har i kroppen sitter faktisk i øyene.

18

Hva heter de to sanseceller vi har vi i øyene og hvilken funksjon har dem?

Vi har to sanseceller i øyene som kaller staver og tapper. Stavene oppfatter lys, mens tappene oppfatter farger.

19

Hvordan ser vi at gjenstander har farger?

Vi ser at en gjenstand får farge fordi den reflekterer noe av lyset. F.eks. en rose har farge fordi når sollyset skinner på den reflekterer de røde delene av sollyset på rosen. Og stilken på rosen reflekterer de grønne dele av sollyset. Og de andre fargene i det hvite sollyset blir absorbert.

20

Hva menes med ROGGBIF?

ROGGBIF er forbokstaven på alle fargene i regnbuen: rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett.

21

Hva menes med elektromagnetisk stråling?

Synlig lys er en form for elektromagnetisk stråling siden det forårsaker synsinntrykk i det menneskelige øyet.

22

Hva er lys?

Lys er stråler, bølger eller partikler. Lys kommer fra en lyskilde f.eks. sola, stearinlys eller lamper. Lys gjør det derfor mulig for oss å se.

23

Hva sier refleksjonsloven?

Innfallsvinkel=refleksjonsvinkel