Kapital 1 Flashcards

1
Q

Wéi geet et Iech? (Formal)
Wéi geet et dir? (Informal)

A

How are you?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mir geet gutt. An Iech? Formal
Mir geet et gutt. An dir? Informal

A

I am doing well. And you?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wéi heescht Dir? (Formal)
Wéi heeschs du? (Informal)

A

What is your name?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Wéi ass Äre Virnumm an Äre Familljennumm? (Formal)
Wéi ass däi Virnumm an däi Familljennumm? (Informal)

A

Wat is your first and last name?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Wéi schreift een dat?

A

How do you write that?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Wéi buschtawéiert een dat?

A

How do you spell that?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Mäi Virnumm ass… a mäi Familljennumm ass…

A

My first name is….and my
Last name is ….

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ech heeschen…

A

My name is…/ I am called…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Ech sinn d’…
Ech sinn de(n)…

A

I am ….(female)
I am ….(male)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

n-Reegel

A

n + a, e, i, o, u, *y, d, h, n, t, z

  • Y as Yannick
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vu wou kommt Dir? (Formel)
Vu wou kënns du? (Informel)

A

Where do you come from?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Kommt Dir aus…? (Formal)
Kënns du aus….? (Informal)

A

Do you come from….?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ech kommen aus + Land, vu(n) + Uertschaft

A

I come from (country), from (town)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Ech kommen aus der Stad

A

I come from the city (Luxembourg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

De Fändel vun Südafrika ass giel, rout, donkelblo, donkelgreng, schwaarz a wäiss

A

The flag of South Africa is yellow, red, dark blue, dark green, black and white

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Schwä

A