Kraftnedsättning/förlamning Flashcards Preview

Kirurgterminen Simon > Kraftnedsättning/förlamning > Flashcards

Flashcards in Kraftnedsättning/förlamning Deck (22)
Loading flashcards...
1

Vad är Cauda equina syndrom?

Påverkan på en eller flera sakrala nervrötter med motorisk eller sensorisk påverkan av blås- och tarmfunktion som följd. 

2

Orsaker till cauda equina syndrom?

 • Diskbråck
 • Malignitet
 • Spinal stenos
 • Infektion/inflammation, blödning eller fraktur
 • Trauma
 • Kongentitalt

3

Symtom av cauda equina syndrom?

 • svår lägre ryggsmärta
 • smärta, bedövning eller svaghet i ett eller bägge benen/ridbyxeanestesi
 • urininretention
 • Anal inkontinens/minskad sfinktertonus

4

Handläggning Cauda equina syndrom?

 • Bladderscan - urinretention? KAD?
 • PR med kontroll av knipförmåga och perianal sensibilitet. Bulbospongiosus reflex?
 • MR - diskbråck? Orsak till syndromet?
 • Akut operation - prognos försämrad ju längre tid som förfluter. Kan uppstå bestående skador. 

5

vad är Carpaltunnelsyndrom?

Symtom på grund av kompression av medianus i karpaltunneln.

6

Symtom carpaltunnelsyndrom?

 • Paratesier i dig 3 (97%) eller dig 2 (88%).
 • Nattliga paratesier 88%
 • Ökade symtom vid arbete (78%)
 • Smärtor i handen (72%)
 • Smärtor i hela armen (55%)
 • Paratesier i hela handen (30%)

7

Utbredning medianus nerven?

 • Medianusnervens innervationsområde:
  • Sensoriskt omfattar den palmarsidan av tummen, pekfingret, långfingret och denradiala delen av ringfingret
  • Motoriskt kan den testas genom att kontrollera att tummens fingertopp kan ställas mot lillfingret (opposition)

8

Orsaker till carpaltunnelsyndrom?

 • Oftast svårt att faställa orsaken, men vanligt med ospecifik tenosynovit i carpaltunneln
 • Sekundära orsaker
  • Kompression pga av
   • Tumörer, hypertrofisk synovialvävnad, callus från fraktur osteofyter
  • Metaboliska eller fysiologiska orsaker:
   • Graviditet, hypothyreos eller ledgångs reumatism
  • Infektiösa orsaker eller neuropatier
   • Diabetes, alkoholism, ärftliga orsaker

9

Kliniska tecken vid carpaltunnelsyndrom?

 • Anamnes: nattliga besvär, vaknar oftast, dig 1-3
 • Tinells tecken: perkussion över carpaltunneln ger domningar och stickningar
 • Phalens tecken: volarflexion ger besvär och domningar. 

10

Att tänka på vid carpaltunnelsyndrom?

 • Vid oklara tecken - ta RF och Anti-CCP för att säkerställa att detta inte är reumatism
 • Onödig expektans kan ge irreversibla skador!

11

Diffdiagnoser vid carpaltunnelsyndrom?

 • Lesion av nervus medianus på andra platser, framför allt armbågen.
 • Lesion av plexus brachialis.
 • Cervikal radikulopati .
 • Kompression av nervus radialis .
 • Kompression av nervus ulnaris.
 • Hyperventilation – normalt bilaterala domningar.
 • Andra perifera neuropatier.
 • Raynauds fenomen.
 • MS.

12

Behandling av carpaltunnelsyndrom?

 • Milda fall kan behandlas konservativt i sex veckor till tre månader med skena. Vid vissa centra ges ibland peroralt kortison
 • Måttliga till allvarliga fall eller personer som inte svarar på konservativ behanding, remitteras för handkirurgisk bedömnin

13

Prediktorer av dålig effekt av konservativ behandling? 

 • Långvariga symtom (>10 månader).
 • Ålder över 50 år.
 • Konstanta parestesier.
 • Minskad två-punkts-diskrimination (>6 mm).
 • Positivt Phalens tecken efter mindre än 30 sekunder.
 • Förlängda motoriska och sensoriska latenstider påvisade vid elektroneurografi

14

Vad är ulnarisentrapment?

Tryck på ulnarisnerven - på antigen handleds eller armbågsnivå

15

Vad är ulnarisentrapment i handledsivå?

 • Ovanligt
 • Minskat utrymme i en kanal (Guyons kanal medialt om pisiforme) ulnar volart (handflatan) i handledshöjd.
 • Kan uppstå vid hamatumfraktur, ganglion eller efter handledsfraktur.  Även ideopatiskt.
 • Vid fulminant tillstånd: Kloställning i dig IV och V.
 • Tinels och Phalens test post i dig IV och V.
 • Nedsatt förmåga att spreta fingrarna.

Behandling

 • Handledsortos i 3-4 v. Om ingen förbättring remittering till ortoped.

16

Vad är ulnarisentrapment i armbågsnivå?

 • Kroniskt irritationsstillstånd av N. ulnaris vid passagen bakom mediala humerusepikondylen i sulcus ulnaris.
 • Ibland okänd etiologi, eller efter trauma och överansträngning.

Symtom

 • Parestesier och domningslänslor inom dig IV V området och ulnart på handryggen.
 • Inels test över sulcus ulnaris, förvärring vid flexion av armbågen.
 • Svag flexion i DIP V leden till skillnad från låg ulnariskompression.

Diffdiagnos

 • Cervikala ritzopatier, men som har mer utbredda symtom. C8 nivå.

Behandling

 • Nattskena 30 grader flexion 3-4 v.
 • Operation med friläggning eller transposition av nerven om konservativ behandling ej hjälper.

17

Vart är den vanligaste platsen för metastaser?

i kotpelaren

18

Vilka typer av benmetastaser finns det?

 • Osteolytiska
 • Osteoblastiska

19

Typer av osteoblastiska skellettumörer?

 • Prostatacancer
 • Bröstcancer

20

Typer av osteolytiska skelettmetastaser?

 • Lungcancer
 • Njurcancer

Sker genom proteolytiska enzym och aktivering av osteoklaster via PTH-related protein.

21

Symtom vid metastaser i kotpelaren?

 • Ryggsmärta
 • Patologiska frakturer
 • Ryggmärgskompression

22

Behandling vid metastaser i kotpelaren?

 • Palliativ behandling är standard.
 • Vid fraktur kan operation vara aktuellt.
 • NSAID:ersteroider och bisfosfonater är särskilt effektiva vid skelettsmärtor. 
 • Kortikosteroider i höga doser kan ha lindrande effekt och används vid metastaser medspinal påverkan (i väntan på kirurgi)
 • Hos patienter med god prognos väljer man operativa ingrepp och rekonstruktioner som minimerar risken för långtidskomplikationer, och hos patienter med sämre prognos väljer man så enkla ingrepp som möjlig
 • Riktad strålbehandling vid skelettmetastaser kan ha god palliativ effekt och är ofta den behandling som föredras.

 •