Latinske betegneler - og danske Flashcards Preview

Dansk Grammatik > Latinske betegneler - og danske > Flashcards

Flashcards in Latinske betegneler - og danske Deck (50)
Loading flashcards...
1

Syntaks

Sætningsdannelse

2

Verballed

Udsagnsled

3

Subjekt

Grundled

4

Verballed + subjekt

Nexus

5

Direkte Objekt

Genstandsled

6

Indirekte objekt

Hensynsled

7

Subjektsprædikat

Omsagnsled til grundled

8

Objektsprædikat

Omsagnsled til genstandsled

9

Adverbialled

Biled

10

Konjunktionale

Bindeled

11

Morfologi

Orddannelse

12

Adjektiv

Tillægsord

13

Adverbium

Biord

14

Artikel

Kendeord

15

Interjektion

Udråbsord

16

Konjunktion

Bindeord

17

Numerale

Talord

18

Pronomen

Stedord

19

Præposition

Forholdsord

20

Substantiv

Navneord

21

Verbum

Udsagnsord

22

Genus

Køn

23

Femininum

Hunkøn

24

Maskulinum

Hankøn

25

Neutrum

Intetkøn

26

Kasus

Fald

27

Nominativ

Nævnefald

28

Akkusativ

Genstandsfald

29

Genetiv

Ejefald

30

Dativ

Hensynsfald