Law and order Flashcards Preview

ANGLEŠČINA 3. TEST > Law and order > Flashcards

Flashcards in Law and order Deck (72):
1

Porota

Jury = jurors, attorney

2

Biti obsojen na smrt

To be sentenced to death

3

izvrsiti sodbo nad obsojenega

to pass the sentence on the accused

4

pritozba

appeal

5

bil je usmrten

to be executed

6

smrtna kazen

capital punishment, death penalty

7

obsojen in ta k mu pomaga

accused defendant

8

odvetnik

lawyer
sollicitor
barrister

9

osumljenec

suspect, suspected culprit

10

sokrivec

accomplice

11

sostorilec

accessory

12

oprostiti

to acquit, acquittal

13

vsiljivec

intruder

14

vlomilec

burglar

15

biti prijet

to be apprehended

16

iskanje nekoga

nationwide hunt for him

17

obrekovanje

slander
libel (pisno)

18

domnevno

alleged

19

zlonamerno

maliciously

20

skrbnistvo

custody

21

priznati zanikati

confess deny

22

trditi

to contend
to purport

23

da si bil nepristeven

plea of insanity

24

biti pod vplivom

to be impaired by
to be under influence

25

poizvedovanje

enauiry, enquiring

26

narediti samomor

to commit suicide

27

oproscen ( to be given a )

free pardon

28

evtanazija

mercy-killing
physician assisted suicide

29

malomarnost

negligence

30

varscina

bail

31

odkupnina

ransom

32

povrsinske injuries

superficial injuries

33

doseci razsodbo

to reach a verdict

34

olajsevalne okoliscine

extenuating circumstances

35

prehodno glasovanje

preliminary vote

36

glasovanje

ballot

37

against - the crown

prosecution

38

for - representing the accused

defense

39

planned murder

first degree

40

not planned murder

manslaughter, second degree

41

ugrabitev

kidnapping
hijacking

42

ugrabljeni

hostages

43

namerni pozig

arson

44

iti cez posest

trespassing

45

robbery with violence

mugging
contraband

46

drug trafficking

peddling

47

ponarejanje

forgery

48

ponarejen denar

counterfeit money

49

podkupnina

bribery

50

vec zen

bigamy

51

zarota

conspiracy

52

prevara

fraud

53

izdaja

treason

54

vulgarnost

obscenity

55

vohunjenje

spying espionage

56

mala kraja

petty
minor theft

57

prekoraciti omejitev

to exceed

58

izsiljevanje

extortion

59

napad

assault

60

ceu lajf u zaporu

life imprisonment

61

samica

solitary confinement

62

pogojna kazen

to pun on probation
suspended sentence

63

druzbeno koristno delo

community service

64

oglobiti

to impose a fine

65

telesno kaznovanje

corporal punishment

66

odskodnina

compensation

67

nesmes vec furat avta

to be banned from driving

68

odvzem vozniske

to endorse a licence

69

opustiti primer

to dismiss the case

70

da ni on kriv

to find him not guilty

71

ugotoviti da primer ni

to find the case not proven

72

To be arrested ...
To be charged ...
To be convicted ...
To be tried ...

FOR
WHIT
OF
FOR