Lektion 1 - Im Eiscafé Donatello Flashcards Preview

German > Lektion 1 - Im Eiscafé Donatello > Flashcards

Flashcards in Lektion 1 - Im Eiscafé Donatello Deck (278):
1

dass

(konj.) että

1

näyttää jltkin, olla näköinen

aus/sehen (er sieht aus, er hat ausgesehen)

2

viel

paljon

2

warum

miksi

2

riippua jostakin

ab/hängen (es hängt ab, es hat abgehangen) von +D

2

rikki

kaputt

2

muuttaa

ziehen (er zieht, er ist gezogen)

3

kieltosana

nicht

4

davon

siitä

4

tulla

kommen (er kommt, er ist gekommen)

5

wo

missä

6

kaputt

rikki

6

(tässä) ai niin

ach ja

6

lopultakin

endlich

6

-pa, -pä, -han, -hän; joskus, kerran

mal

7

nicht mehr

ei enää

7

die Ostseeküste

Itämeren rannikko

7

bekommen (er bekommt, er hat bekommen)

saada

7

meidän

unser, unsere

8

viettää lomaa

Urlaub machen (er macht, er hat gemacht)

9

das Wetter

sää

10

ryhmä

die Gruppe, -n

11

päivä

der Tag, -e

12

ein paar

pari, muutama

13

kahden viikon kuluttua

in zwei Wochen

14

ehkä

viellicht

15

lange

pitkään, kauan

15

vain

nur

15

etsiä

suchen (er sucht, er hat gesucht)

16

alt

vanha

17

frei

vapaa

19

die Leute

(mon.) ihmiset

19

-lla, -llä, ääressä; -lle, ääreen

an

19

viikko

die Woche, -n

20

ja

-han, -hän, -pa, -pä; kyllä

20

jeden Tag

joka päivä

22

nicht

kieltosana

22

noch

vielä

22

die Klasse, -n

luokka

23

viellicht

ehkä

23

das wäre

se olisi

23

(prep.) vieressä; viereen

nebe

24

siitä

davon

24

tuntea

können (er kann, er hat gekonnt)

24

kävellä, tulla jalkaisin

zu Fuß gehen (er geht, er ist gegangen)

26

doch

-han, -hän; kuitenkin; toki

26

ei (kieltosana substantiivin edessä)

kein, keine

27

ab/hängen (es hängt ab, es hat abgehangen) von +D

riippua jostakin

27

von

(prep) -sta, -stä, -lta, -ltä, luota

28

Serbia

Serbien

29

sydämellinen

herzlich

31

da

tuolla, siellä, tuossa, siinä; silloin

31

tuulinen

windig

32

das Kiteboard, -s

leijalauta

32

ranta

der Strand, -e+

33

an

-lla, -llä, ääressä; -lle, ääreen

33

spät

myöhään

33

nett

mukava

34

-lle, jtak varten

für

35

Jäätelöbaari

das Eiscafé, -s

36

täällä

hier

38

fleißig

ahkerasti

40

aus

-sta, -stä, jstak aineesta

40

todellinen, todella

wirklich

41

liian

zu

42

bestellen (er bestellt, er hat bestellt)

tilata

43

die Heimat, -en

kotimaa, kotiseutu

44

se olisi

das wäre

45

nebe

(prep.) vieressä; viereen

45

alkaa, aloittaa

an/fangen ( er fängt an, er hat angefangen)

46

mein, meine

minun (omistuspron.9

47

tanssija

die Tänzerin, -nen

47

(prep) -sta, -stä, -lta, -ltä, luota

von

49

die Realschule, -n

reaalikoulu

50

Tervetuloa Neustadtiin!

Herzlich willkommen in Neustadt!

51

(sovittu) tapaaminen, sopimus

die Verabredung, en

52

aurinkoinen

sonnig

53

gut aussehend

hyvännäköinen

53

schon

jo

54

nur

vain

54

super

hieno, upea

54

(konj.) mutta

aber

54

oppia tuntemaan

kennen/lernen (er lernt kennen, er hat kennengelernt)

54

jo

schon

55

mal

-pa, -pä, -han, -hän; joskus, kerran

55

das Mädchen, -

tyttö

56

kansantanssiviikko

die Trachtenwoche

57

-sta, -stä, jstak aineesta

aus

58

suchen (er sucht, er hat gesucht)

etsiä

59

die Freundin, -nen

tyttöystävä

60

te haluaisitte

ihr möchtet

62

eigentlich

oikeastaan

63

schön

kaunis, mukava

63

wer

kuka

63

missä

wo

64

pitkään, kauan

lange

65

üben (er übt, er hat geübt)

harjoitella

65

käydä oppikoulua (lukiota)

aufs Gymnasium gehen (er geht, er ist gegangen)

67

aber

(konj.) mutta

69

mit

kanssa; jllak välineellä

71

ihr möchtet

te haluaisitte

72

siksi

deshalp

72

nähdä

sehen (sieht, hat gesehen)

73

hyppyennätys

der Sprungrekord, -e

73

vanhemmat

die Eltern

74

sonnig

aurinkoinen

75

stecken (er steckt, er hat gesteckt)

piileskellä; pannam pistää, sujauttaa

76

vergessen (er vergisst, er hat vergessen)

unohtaa

78

nämlich

nimittäin

79

unser, unsere

meidän

81

letzt

viime, viimeinen

82

palvelu; tarjoilija

die Bedienung

83

saada, olla lupa

dürfen (er darf, er hat gedurft)

85

ach ja

(tässä) ai niin

86

vapaa

frei

87

vanha

alt

89

die Trachtenwoche

kansantanssiviikko

90

windig

tuulinen

91

die Verabredung, en

(sovittu) tapaaminen, sopimus

92

das Fahrrad, er+

polkypyörä

93

endlich

lopultakin

95

der Tag, -e

päivä

96

kysyä jltk

fragen (er fragt, er hat gefragt) + A

96

joka päivä

jeden Tag

98

schalgen (er schlägt, ar hat geschlagen)

lyödä

99

paikka; tila

der Platz, -e+

99

Itämeren rannikko

die Ostseeküste

101

auch

myös

103

der Bauenhof, -e+

maatila

104

kuka

wer

105

teistä

von euch

107

dieses Jahr

tänä vuonna

108

ziehen (er zieht, er ist gezogen)

muuttaa

110

Herzlich willkommen in Neustadt!

Tervetuloa Neustadtiin!

112

können (er kann, er hat gekonnt)

tuntea

113

hänen vieressään

neben ihm

114

Hauska tutustua (teihin)!

Nett, euch kennen zu lernen!

116

das Bett, -en

sänky

117

der Strand, -e+

ranta

118

Urlaub machen (er macht, er hat gemacht)

viettää lomaa

120

hier

täällä

121

ei enää

nicht mehr

122

sein, seine

hänen (omistuspron. mies)

123

hänen (omistuspron. mies)

sein, seine

124

olla jllk, omistaa

haben (er hatte, er hat gehabt)

126

die Familie, -n

perhe

127

der Platz, -e+

paikka; tila

129

Serbien

serbia

130

melkein

fast

131

perhe

die Familie, -n

132

isä

der Vater, -+

132

nimittäin

nämlich

133

esitelä jk

vor/stellen (er stellt vor, er hat vorgestellt)

134

mukavan tuulinen

schön winding

135

ahkerasti

fleißig

136

reaalikoulu

die Realschule, -n

137

kanssa; jllak välineellä

mit

138

unohtaa

vergessen (er vergisst, er hat vergessen)

140

für

-lle, jtak varten

141

mukava

nett

143

Nett, euch kennen zu lernen!

Hauska tutustua (teihin)!

144

hieno, ensiluokkainen

prima

145

harjoitella

üben (er übt, er hat geübt)

146

minulle

mir

147

luona, -lla, -llä

bei

148

(mon.) ihmiset

die Leute

149

vor/stellen (er stellt vor, er hat vorgestellt)

esitelä jk

150

klagen (er klagt, er hat geklagt)

valittaa

150

-han, -hän, -pa, -pä; kyllä

ja

151

yksinkertainen, yksinkertaisesti

einfach

153

wirklich

todellinen, todella

154

olla

sein (er ist, er war, er is gewesen)

155

nach

(prep.) jälkeen, jnnek

157

in

sisässä

158

Se vähän riippuu...

Hängt davon ab.

159

hyvännäköinen

gut aussehend

161

die Tänzerin, -nen

tanssija

162

viime, viimeinen

letzt

163

uusi

neu

164

kommen (er kommt, er ist gekommen)

tulla

165

vuosi

das Jahr, -e

166

työ(paikka), homma

der Job, -s

167

von euch

teistä

169

saada

bekommen (er bekommt, er hat bekommen)

170

die Bedienung

palvelu; tarjoilija

171

der Freund, -e

ystävä

172

polkypyörä

das Fahrrad, er+

173

minun (omistuspron.9

mein, meine

174

piileskellä; pannam pistää, sujauttaa

stecken (er steckt, er hat gesteckt)

175

neben ihm

hänen vieressään

176

valittaa

klagen (er klagt, er hat geklagt)

178

müssen (muss, er musste, er hat gemusst)

täytyä

179

se;tässä

das

180

vielä

noch

181

(konj.) sillä, sitten

denn

183

deshalp

siksi

184

vieraisilla

zu Besuch

186

erzählen (er erzählt, er hat erzählt)

kertoa

187

pari, muutama

ein paar

188

an/fangen ( er fängt an, er hat angefangen)

alkaa, aloittaa

189

sisässä

in

190

lyödä

schalgen (er schlägt, ar hat geschlagen)

191

nyt

jetzt

192

aavistus

die Ahnung, -en

193

(konj.) vaan

sondern

194

vahvuus

die Stärke, -n

195

zu Besuch

vieraisilla

197

uskoa

glauben (er glaubt, er hat geglaubt)

199

in zwei Wochen

kahden viikon kuluttua

201

tänä vuonna

dieses Jahr

202

Ei aavistustakaan!

Keine Ahnung!

204

Keine Ahnung!

Ei aavistustakaan!

205

olla (olemassa)

es gibt (es hat gegeben) +A

207

aus/sehen (er sieht aus, er hat ausgesehen)

näyttää jltkin, olla näköinen

209

sänky

das Bett, -en

211

schön winding

mukavan tuulinen

212

sondern

(konj.) vaan

213

tyttö

das Mädchen, -

214

miksi

warum

215

jetzt

nyt

216

luokka

die Klasse, -n

218

der Vater, -+

isä

219

ei (kieltosana lauseen alussa)

nein

221

Hängt davon ab.

Se vähän riippuu...

222

mir

minulle

223

kotimaa, kotiseutu

die Heimat, -en

224

täsmällisyys

die Pünktlichkeit

225

sehen (sieht, hat gesehen)

nähdä

226

zu

liian

227

-han, -hän; kuitenkin; toki

doch

228

oikeastaan

eigentlich

229

aufs Gymnasium gehen (er geht, er ist gegangen)

käydä oppikoulua (lukiota)

230

der Job, -s

työ(paikka), homma

231

die Woche, -n

viikko

232

die Gruppe, -n

ryhmä

234

herzlich

sydämellinen

235

fast

melkein

236

einfach

yksinkertainen, yksinkertaisesti

237

kennen/lernen (er lernt kennen, er hat kennengelernt)

oppia tuntemaan

238

hieno, upea

super

239

wir mussten

meidän täytyi

240

kertoa

erzählen (er erzählt, er hat erzählt)

241

es gibt (es hat gegeben) +A

olla (olemassa)

242

ystävä

der Freund, -e

243

sein (er ist, er war, er is gewesen)

olla

244

bei

luona, -lla, -llä

245

(konj.) että

dass

246

meidän täytyi

wir mussten

247

denn

(konj.) sillä, sitten

248

täytyä

müssen (muss, er musste, er hat gemusst)

249

glauben (er glaubt, er hat geglaubt)

uskoa

250

fragen (er fragt, er hat gefragt) + A

kysyä jltk

252

die Stärke, -n

vahvuus

253

myöhään

spät

254

neu

uusi

255

kaunis, mukava

schön

256

nein

ei (kieltosana lauseen alussa)

257

die Pünktlichkeit

täsmällisyys

258

tyttöystävä

die Freundin, -nen

259

tuolla, siellä, tuossa, siinä; silloin

da

260

tilata

bestellen (er bestellt, er hat bestellt)

261

sää

das Wetter

262

(prep.) jälkeen, jnnek

nach

263

prima

hieno, ensiluokkainen

264

dürfen (er darf, er hat gedurft)

saada, olla lupa

265

die Eltern

vanhemmat

266

myös

auch

267

zu Fuß gehen (er geht, er ist gegangen)

kävellä, tulla jalkaisin

269

haben (er hatte, er hat gehabt)

olla jllk, omistaa

270

das Eiscafé, -s

Jäätelöbaari

271

das

se;tässä

272

der Sprungrekord, -e

hyppyennätys

273

paljon

viel

274

die Ahnung, -en

aavistus

275

maatila

der Bauenhof, -e+

276

kein, keine

ei (kieltosana substantiivin edessä)

277

leijalauta

das Kiteboard, -s

278

das Jahr, -e

vuosi