Lektion 10 Flashcards Preview

Niemiecki > Lektion 10 > Flashcards

Flashcards in Lektion 10 Deck (65):
1

1

emocje

die [DI] Emotionen [EMOCJONEN]

2

istnieją

existieren [EGZISTIREN]

3

wszystkich ludzi

aller [ALER] Menschen [MENSZEN]

4

twierdzę, uważam

behaupte [BEHAŁPTE]

5

wypełniony

erfüllt [ERFU/ILT]

6

wpływ

Einfluss [AJNFLUS]

7

na

auf [AŁF]

8

zaczyna się

beginnt [BEGINT]

9

urodzony

geboren [GEBOREN]

10

trwa

dauert [DAŁERT]

11

do

bis [BIS]

12

śmierć

Tod [TOD]

13

po pierwsze

Zuallererst [CU ALER ERST]

14

odpowiedzieć

beantworten [BEANTFORTEN]

15

specjalny

spezieller [SZPECJELER]

16

stan

Zustand [CUSZTAND]

17

uczucie

ein [AJN] Gefühl [GEFU/IL]

18

głęboko

tief [TIF]

19

w środku, od wewnątrz

innerlich [INERLYŚ]

20

odpowiedzialny

verantwortlich [FERANTWORTLYŚ]

21

chwilowo, obecnie

momentan [MOMENTAN]

22

dotyczyć

betreffen [BETREFEN]

23

różne

verschiedene [FERSZIDENE]

24

generalnie

generell [GENEREL]

25

dwa

zwei [CFAJ]

26

podzielić

einteilen [AJNTAJLEN]

27

móc

können [KYYNEN]

28

pozytywne

positiven [POZ ITIWEN]

29

negatywne

negativen [NEGATIWEN]

30

na przykład

zum [CUM] Beispiel [BAJSZPIL]

31

zadowolenie

die [DI] Zufriedenheit [CUFRIDENHAJT]

32

radość

die [DI] Freude [FROJDE]

33

przyjemność

das Vergnügen [FERGNU/IGEN]

34

duma

der Stolz [SZTOLC]

35

złość, wściekłość

die Wut [WUT]

36

irytacja

die Irritation [IRITACJON]

37

cierpienie

das Leiden [LAJDEN]

38

ból

der Schmerz [SZMERC]

39

smutek

die Traurigkeit [TRAŁ RYŚ KAJT]

40

zazdrość

die Eifersucht [AJFERZUHT]

41

zależny

abhängig [ABHENGIŚ]

42

przyznać, potwierdzić

zugeben [CUGEJBEN]

43

wydarzenia

die Ereignisse [ERAJGNISE]

44

mieliśmy, mieli

hatten [HATEN]

45

po

nach [NACH]

46

teraz

jetzt [JECT]

47

niektóre

einige [AJNIGE]

48

dyskutować

diskutieren [DISKUTIREN]

49

energia

Energie [ENERGI]

50

zdarzyło się

ist passiert [PAS IRT]

51

wściekły, zły

wütig [WU/ITIŚ]

52

mógłby

könnte [KYYNTE]

53

nie oczekiwaliśmy

nicht erwartet haben

54

być może

Vielleicht [FILAJŚT]

55

żałować

bedauern [BEDAŁERN]

56

źle, niepoprawnie

falsch [FALSZ]

57

obrazić, obrażony

beleidigt [BELAJDYŚT]

58

zazdrość, zawiść

Der Neid [NAJD]

59

chcieliśmy

wollten [WOLTEN]

60

pozycja

Position [POZ ICJON]

61

życzyć, pragnąć

wünschen [WU/INSZEN]

62

marzyliśmy

geträumt [GETROJMT]

63

planowaliśmy

geplannt [GEPLANT]

64

czasami

Manchmal [MANŚMAL]