Lesson 8 Flashcards Preview

Nepali > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (53):
0

Sunday

aaita-baar

1

Monday

Som-baar

2

Tuesday

Mangal-baar

3

Wednesday

Budha-baar

4

Thursday

Bihi-baar

5

Friday

Sukra-baar

6

Saturday

Sani-baar

7

Day before yesterday

Asti

8

Yesterday

Hijo

9

Today

Aaja

10

Tomorrow

Bholi

11

Day after tomorrow

Parsi

12

2 days after tomorrow

Ni-parsi

13

Was

Thiyo

14

Wasn't

Thiena

15

Is

Ho

16

Aren't

Hoina

17

Last (time)

Gaeko

18

This (time)

Yo

19

Next (time)

Arko

20

Salary

Talab

21

Calendar

Paatro

22

After that, then

Ani

23

Week

Hapta

24

Month

Mahinaa

25

Year

Barsa

26

Morning

Bihaana

27

Afternoon

Diuso

28

Evening

Belukaa

29

Night

Raati

30

Finished/done

Bhayo

31

What date? (Nepali calendar)

Kati taarikh

32

What date (English calendar)

Kati gate

33

Birthday

Janma din

34

Really?

Saachai?

35

Holiday / day off

Bidaa

36

Is it?

Ho ra?

37

1.15

Sawaa ek baje

38

1.30

Saadhee ek baje

39

1.45

Paune dui baje

40

New

Nayaa

41

To throw

Faalnu

42

To run

dagurnu

43

To laugh

Hasnu

44

Brushing teeth

Maajhnu

45

To want

Chaahanu

46

I want

Chaahanchhu

47

I want to eat dal baht

Ma dal bhat khaana chaahanchhu

48

You want to eat dal bhat?

Tepai dal bhat khaana chaahanu huncha

49

To meet

Bhetnu

50

To talk

Kuraa garnu

51

My hair

Mero kapaal

52

My daughter is 2.5 years old

Mero chorri saadhee dui barsa ho.