Lifestyles Flashcards Preview

Angličtina > Lifestyles > Flashcards

Flashcards in Lifestyles Deck (58):
1

Energický

Energetic

2

Běhat/ běhání

Jog/ jogging

3

Pokojný, klidný

Peaceful

4

Unavující

Tiring

5

Blízko

Close

6

Městská rada

Counsil

7

Venkov

Countryside

8

Dovážet, donášet

Deliver

9

Ochladit se

Get cold

10

Jít na procházku

Go for a walk

11

Místní

Local

12

Příležitostně

Occasionally

13

Zřídkakdy

Rarely

14

Pravidelně

Regularly

15

Večeře

Supper

16

Něco vyhodit

Throw sth away

17

Divoká zvěř

Wildlife

18

Vrátit se

Get back

19

Provádět něco

Get up to sth

20

Majitel

Owner

21

Dávat přednost

Prefer

22

Průměr, průměrný

Average

23

Zavřený

Closed-down

24

Gaučový povaleč

Couch potato

25

Vydělávat

Earn

26

Blednout

Fade

27

Tuk

Fat

28

Lidová hudba

Folk music

29

Stoupnout

Go up

30

Vláda

Government

31

Růst

Growth

32

Průmyslová revoluce

Industrial Revolution

33

Těsně pod

Just under

34

Trvat

Last

35

Volně

Loosely

36

Manželství

Marriage

37

Mise

Mission

38

Téměř

Nearly

39

Dnes, v této době

Nowadays

40

Penze

Pension

41

Pýcha

Pride

42

Přísloví

Proverb

43

Kvalifikace, vzdělávání

Qualification

44

Hadry, cáry

Rags

45

Stužka

Ribbon

46

Okraj, hrana

Rim

47

Skutečně, v reálné hodnotě

Terms (in real -)

48

Pracovní dny

Weekdays

49

Obnošený

Worn-out

50

Dobrodružství

Adventure

51

Vyhnout se

Avoid

52

Vsadit se

Bet

53

Představit si

Imagine

54

Zapálený do něčeho

Interested in

55

Opakovat se

Sunbathe

56

Stan

Tent

57

Manažer, vedoucí

Executive

58

Rok odklad

Gap year