Luento 7 radikaalireaktiot 12.1 -- 12.7 Flashcards

1
Q

alkaanit eivät ole

A

nukleofiilejä eikä elektrofiilejä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

alkaanit ovat suhteellisen

A

epäreaktiivisia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

hv

A

valon säteily, tarjoaa energiaa reaktioon

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

alkaanit reagoivat

A

vain halogeenien kanssa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

heterolyysi

A

sidoksen purkautuessa elektronit pysyvät toisella atomilla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

homolyysissä

A

elektronit jakautuvat sidoksen purkautuessa molemmille atomeille

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

homolyysissä muodostuu

A

radikaaleja

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

radikaalien ketjureaktioiden askeleet

A

initiaatio
propagaatio
terminaatio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

kahden radikaalin kohdatessa

A

tapahtuu terminaatio

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

radikaalireaktion initiaatiossa

A

molekyyli jakautuu kahdeksi radikaaliksi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

radikaalireaktion propagaatiossa

A

1) radikaali nappaa alkaanilta vedyn ja muodostuu alkyyliradikaali
2) alkyyliradikaali reagoi molekyylin kanssa jakaen sen radikaaleiksi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

radikaalien stabiilius

A

tert > sek > prim > metyyliradikaali

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

on helpompi irrottaa vety sekundaarisestä hiilestä kuin

A

primaarisestä hiilestä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

mitä stabiilimpi radikaali sen

A

helpommin se muodostuu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

mitä reaktiivisempi, sen

A

epäselektiivisempi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

klooraus on epäselektiivisempi reaktio kuin

A

bromaus

17
Q

fluoriradikaali on reaktiivisempi kuin

A

muut halidiradikaalit

18
Q

jodiradikaali on reaktiivisempi kuin

A

ei mikään halidiradikaali

19
Q

halidiradikaalien reaktiivisuusjärjestys

A

F > Cl > Br > I

20
Q

peroksidit muodostuvat eetteristä

A

radikaalin napatessa eetterin alfa-hiileltä vedyn, jolloin muodostunut eetteriradikaali reagoi helposti O2:n kanssa

muodostunut peroksidiradikaali reagoi taas toisen eetterimolekyylin kanssa -> muodostuu peroksidi ja eetteriradikaali

21
Q

jos radikaalireaktiossa voi syntyä vain yhtä tuotetta, kannattaa valita

A

kloori, joka on reaktiivisempi

22
Q

radikaalireaktioissa käyttökelpoisia halideja ovat

A

kloori ja bromi

23
Q

fenoli radikaloituu fenoksidi-ionin kautta

A

fenoksiradikaaliksi

24
Q

kaksi fenoksiradikaalia muodostaa

A

kinonin

25
Q

alkeenien radikaalireaktioissa peroksidi vaikuttaa vain reaktioon

A

vetybromidin kanssa

26
Q

peroksidin vaikutus alkeenin ja vetybromidin radikaalireaktioon

A

bromi liittyy vähemmän substituoituun hiileen

27
Q

raseeminen seos

A

sisältää saman verran kumpaakin enantiomeeriä

28
Q

elektronien dislokaation vaikutus molekyylin stabiiliuteen

A

lisää sitä

29
Q

radikaalien suhteelliset stabiiliudet

A

bentsyyliradikaali ≈ allyyliradikaali > tertiääriradikaali > sekundääriradikaali > primääriradikaali > vinyyliradikaali ≈ metyyliradikaali

30
Q

mitä stabiilimpi radikaali, sen

A

nopeammin se muodostuu