Magnetisk resonanstomografi Flashcards Preview

UPPSALA T5- Röntgen (v.4) > Magnetisk resonanstomografi > Flashcards

Flashcards in Magnetisk resonanstomografi Deck (5)
Loading flashcards...
1
Q

Fettig tumör syns.. - ljus/mörkt? i MR

A

ljust i ett MR

2
Q

När man gör CT eller DT använder man ett röntgenrör som skickar röntgenstrålar genom kroppen, beroende på elektontäthet. får man olika bild

A

När man gör CT eller DT använder man ett röntgenrör som skickar röntgenstrålar genom kroppen, beroende på elektontäthet.

3
Q

viktigt att lyfta upp vilka metallföremål som kan finnas i kroppen. Vad sker om man har en metallartefackt?

A

Hela signalen blir distorterad, inte farligt men det stör så mycket i bilden att man inte kan se så mkt i det området där metallen är.

4
Q

Gadulinium ger

A

kontrastförstärkning av signalen

5
Q

spektroskopi

A

man ser en karta där man kan göra en kolin och citratkarta. Man kan se på koncentrationer av ämnen i olika vävnader.