Metabolism av proteiner Flashcards Preview

Föreläsningar GNM 💯 > Metabolism av proteiner > Flashcards

Flashcards in Metabolism av proteiner Deck (6):
1

Vad kan bildas ur aminosyror?

ATP

Nysyntes av icke-essentiella aa:s

Påfyllning av citronsyracykeln (kolskelett)

Återbilda intermediärer i glykolysen (glukoneogenes)

Kolesterol

Fosfolipider

TAG

Glykogen

Nukleotider

2

Kan man leva på endast protein som näringskälla?

I teorin ja!

Men glöm inte vitaminer och mineraler, de behövs för att många metabola processer ska fungera.

3

Vad bryts kolskeletten i glukogena aminosyror ned till?

Pyruvat eller intermediärer i citronsyracykeln.

4

Hur kan kvävegrupper transporteras från vävnader till levern?

Som alanin

5

Vad händer med ett överskott av amingrupper?

De transporteras till levern och avlägsnas från kroppen som Urea.

6

Vad händer med Alanin när det når levern?

Transaminering (reaktion med alfa-ketoglutarat)

NH4+ går ihop med bikarbonat och bildar Karbamoyl-P (inkörsport i ureacykeln)...