Months in Japanese Flashcards Preview

Japanese SBC Tutoring > Months in Japanese > Flashcards

Flashcards in Months in Japanese Deck (24):
1

一月
いちがつ

ichigatsu
January

2

一月
いちがつ

ichigatsu
January

3

二月
にがつ

nigatsu
Feburary

4

三月
さんがつ

sangatsu
March

5

四月
よがつ

yogatsu
April

6

五月
ごがつ

gogatsu
May

7

六月
ろくがつ

rokugatsu
June

8

七月
しちがつ

shichigatsu
July

9

八月
はちがつ

hachigatsu
August

10

九月
くがつ

kugatsu
September

11

十月
じゅうがつ

jyuugatsu
October

12

十一月
じゅういちがつ

jyuuichigatsu
November

13

十二月
じゅうにがつ

jyuunigatsu
December

14

二月
にがつ

nigatsu
Feburary

15

三月
さんがつ

sangatsu
March

16

四月
よがつ

yogatsu
April

17

五月
ごがつ

gogatsu
May

18

六月
ろくがつ

rokugatsu
June

19

七月
しちがつ

shichigatsu
July

20

八月
はちがつ

hachigatsu
August

21

九月
くがつ

kugatsu
September

22

十月
じゅうがつ

jyuugatsu
October

23

十一月
じゅういちがつ

jyuuichigatsu
November

24

十二月
じゅうにがつ

jyuunigatsu
December