N Flashcards Preview

Japanese Kana > N > Flashcards

Flashcards in N Deck (15)
Loading flashcards...
1

na

hiragana: な katakana: ナ

2

ni

hiragana: に katakana: ニ

3

nu

hiragana: ぬ katakana: ヌ

4

ne

hiragana: ね katakana: ネ

5

no

hiragana: の katakana: ノ

6

no; katakana

7

nu; katakana

8

nu; hiragana

9

ne; katakana

10

ne; hiragana

11

no; hiragana

12

na; katakana

13

ni; katakana

14

na; hiragana

15

ni; hiragana