N Flashcards Preview

3BLD Letter pairs > N > Flashcards

Flashcards in N Deck (23)
Loading flashcards...
1

NA

Sodium/Nah

2

NB

Nob

3

NC

Nice / Nine Circles

4

ND

Nod

5

NE

New England / Nee

6

NF

Enough

7

NG

Nigga / Nag

8

NH

Nah / Idk wtf to do for images so a snake

9

NI

Niss

10

NJ

New Jersey

11

NK

Nick

12

NL

Nill

13

NM

Name

14

NO

No

15

Np

Nop/ No problem

16

NQ

Naq

17

NR

Nr

18

NS

Niss

19

NT

Not

20

NU

Nonce

21

NV

Naive

22

NW

Now

23

NX

Next