Names Of Cosonants Lesson 1 Flashcards Preview

Korean > Names Of Cosonants Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in Names Of Cosonants Lesson 1 Deck (14)
Loading flashcards...
1

Nieun

2

Diyeut

3

Rieu

4

Mieum

5

Bieup

6

Siot

7

Ieung

8

Jieut

9

Chieut

10

Kieuk

11

Tieut

12

Pieup

13

Hieut

14

Giyeok