Nathanna Úsáideacha Flashcards Preview

Gaeilge- 3ú Bliain Foclóir > Nathanna Úsáideacha > Flashcards

Flashcards in Nathanna Úsáideacha Deck (13):
1

Tá an téama céanna sa dá dhán

Both poems have the same theme

2

Tá codarsnacht idir an dá dhán

There's a contrast between the two poems

3

Tá [teideal an dáin] áthasach

The [title of poem] is happy

4

Ach tá [teideal an dáin] gruama

But the [title of the poem] is grumpy

5

Tá mothúcháin dhifriúla sa dá dhán

There are different emotions in the two poems

6

Bainnean an dán le cúrsaí staire

The poem deals with historical events

7

Tá stíl dheas shimplí ag an bhfile

The poet has a nice simple style

8

Baineann an file úsáid as meafair

The poet uses metaphors

9

Tá íomhánna deasa sa dán

There are nice images in the poem

10

Tá rím idir na línte

There's a rhyme between the lines

11

Usáideann an file samhlacha

The poet uses similes

12

Tá aitmaisféar síochánta sa dán

There is a peaceful atmosphere to the poem

13

Tá féith an ghrinn san fhile

The poet has a sense of humour