Neurlogie Flashcards Preview

Grote gele boek van Tycho > Neurlogie > Flashcards

Flashcards in Neurlogie Deck (28):
1

Onderverdeling van TREMOREN

Rusttremor
Actietremor
Intentietremor
Houdingstremor

2

Beschrijf de typische patient met ziekte van Huntington

Familiar belast
Presenteert zich met achtereenvolgens gedragsproblemen, karakterverandering en chorea, waarbij later een verscheidenheid aan psychische stoornissen kan optreden

3

Klinisch beeld ziekte van Parkingson, kernsymptoom

bradykinesie moet aanwezig zijn

4

Typische patiënt ziekte van Parkingson

Ouder dan 7O jaar en presenteert zich met de klassieke trias, rigiditeit, bradykinesie en een rusttremor

5

Typische patiënt met een hemorrhagische cerebrovasculaire aandoening

Presenteert zich met acuut ontstane hemiverschijnselen, die een aanwijzing zijn voor de locatie. In erstige gevallen is de presentatie met symptomen van verhoogde intracraniële druk en een verlaagd bewustzijn

6

Typische patiënt met een ischemische cerebrovasculaire aandoening.

Is bekend met cardiovasculaire risicofactoren en presenteert zich met (een combinatie van) acuut ontstane hemiparese, visusklachten en/of cognitieve problemen die een aanwijzing zijn voor de lokalisatie van de afsluiting

7

Typische patiënt die een gegeneraliseerde epileptische aanval doormaakt

Presenteert zich met een schreeuw, gevolgd door een tonische en clonische fase, incontinentie, een laterale tongbeet en achteraf postictale verwardheid

8

Typische patiënt met een eenvoudig partiële epileptische aanval

Presenteert zich met insulten die afhankelijk zijn van de locatie maar zonder bewustzijnsverlies

9

Onderscheid tss centrale en perifere facialis parese

Perifeer: ipsilaterale parese gehele gelaatshelft
Centraal: contralaterale parese onderste gelaatshelft

10

Syndroom van Horner

oorzaak n. sympathicus
Klinisch beeld: Ptosis, miosis en anhydrosis

11

Alarmsymptomen bij acute hoofdpijn (9)

Acuut ontstaan van ernstige hoofdpijn
Bewustzijn
Braken en misselijkheid (m.u.v. migraine)
Combinatie van hoofdpijn met hypertensie en lage pols
Combinatie van hoofdpijn met neurologsiche uitval
Dubbelzien
Hoofdpijn bij drukstijging
Koorts
Meningitisverschijnselen

12

Alarmsymptomen bij chronische hoofdpijn (10)

Braken in de ochtend
Combinatie van hoofdpijn met hypertensie en lage pols
Combinatie van hoofdpijn met neurologisch uitval
Dubbelzien
Meningitisverschijnselen
Ontstaan in de ochtend
Ontstaansleeftijd > 40
Papiloedeem
Progressief in weken-maanden
Uitlokken door drukstijging of andere houding

13

Wat moet je doen bij bewustzijnsdaling en/of lateralisatie voor LP?

Eerst CT om verplaatsing van intracraniale structuren uit te sluiten. Bij verplaatsing van intracraniële structuren leidt LP mogelijk tot inklemming

14

Hoe presenteert zich een typische patiënt met bacteriële meningitis?

Met hoofdpijn, hoge koorts en nekstijfheid

15

Symptoom van Lhermitte

is een electrische sensatie langs de rug en extremiteiten bij buigen van het hoofd

16

Typische patiënt met MS

jonge vrouw die zich presenteert met neurologische uitvalsverschijnlelen, die overeenkomen met de lokalisatie van witte stofafwijkingen op MRI

17

Criteria voor Alzheimer

Sluipend begin
Duidelijk verval in cognitie
Belangrijkste symptomen omvatten stoornissen in episodisch geheugen en / of leevermogen, taalstoornissen en/ of visuospatiële stoornissen en/ of executieve stoornissen

18

Executieve functies

Plan opstellen
Plan aanpassen/ nieuwe info bezitten/ flexibiliteit
prioriteiten stellen / meerdere taken gelijk
Sociale vaardigheden

19

Battle sign

hematoom achter het oor

20

Geen hersenactiviteit (7)

Ontbreken spontane ademhaling
Lichtstijve pupillen
Corneareflex afwezig
Oogmotoriek niet op te wekken
Hoestreflex afwezig
Negatieve ijswatertest
Afwezige oculocefale en oculovestibulaire reactie

21

Typische patient met de ziekte van Duchenne

presenteert zich met een progressieve proximale spierzwakte die leidt tot ernstige invaliditeit

22

Typische patiënt met ALS

presenteert zich op oudere leeftijd met spierkrampen, progressief krachtsverlies, fasciculaties en verhoogde spierrekkingsreflexen

23

Typisch voor een aandoening aan de motorische voorhoorncellen

fascilulaties

24

Typische patiënt met HNP

presenteert zich met pijn in de rug of nek die volgens een dermatoom uitstraalt naar een been of arm

25

Caudasyndroom (6)

gestoorde sensibiliteit rijbroekgebied
sfincterspanning blaas en rectum
gestoorde seksuele functies
spontane pijn
positieve proef van Lasègue
asymmetrische uitval -> snel ingrijpen

26

Typische patiënt met carpale tunnelsyndroom

Klaagt over een doof gevoel in de handpalm dat gepaard gaat met tintelingen
Dit gevoel is vaak 's nachts aanwezig en kan worden verminderd door met de hand te schudden

27

Symptomen van de hand bij uitval van
n. radialis
n. medianus
n. ulnaris

Dropping hand
Predikershand
Klauwhand

28

Typische patiënt met syndroom van Guillain-Barré

presenteert zich na BLWI of gastro-enteritis met snel progressieve ernstige spierzwakte en gevoelsstoornissen