Nicht wissen, Können, nicht können, Wünschen, Wollen, Zustimmen, nicht wollen Flashcards Preview

Deutsch perussanasto > Nicht wissen, Können, nicht können, Wünschen, Wollen, Zustimmen, nicht wollen > Flashcards

Flashcards in Nicht wissen, Können, nicht können, Wünschen, Wollen, Zustimmen, nicht wollen Deck (58):
1

erehtyä jstak

sich irren (in + D), sich täuschen (in + D)

2

sekoittaa toisiinsa, vaihtaa

verwechseln

3

tuntematon

unbekannt

4

vieras, outo

fremd

5

salainen

geheim

6

harhakuvitelma, illuusio

die Illusion, -en

7

ennakkoluulo

das Vorurteil, -e

8

sattuma

der Zufall

9

sattumalta

zufällig

10

vaistomaisesti

instinktiv

11

yrittää, kokeilla

versuchen

12

uskaltaa, panna alttiiksi

wagen

13

selviytyä, suoriutua

durch/kommen (ist)

14

selviytyä, tulla toimeen

aus/kommen (ist)

15

toimia

handeln

16

toteuttaa

verwirklichen

17

ratkaista

lösen

18

taitava

geschickt

19

kykenevä, pystyvä

fähig

20

rohkeus

der Mut

21

kykenemätön

unfähig

22

taitamaton, kömpelö

ungeschickt

23

mahdoton

unmöglich

24

olla voimaton jnkn asian suhteen

nichts dafür können

25

haluttaa, huvittaa

Lust haben (auf + A)

26

toive, toivomus

der Wunsch, -e+

27

haave

der Traum, -e+

28

haaveilla jstak

träumen von + D

29

tahto

der Wille (A den Willen)

30

tahallaan

mit Absicht

31

olla valmis tekemään jtak

bereit sein (ist)

32

vapaaehtoisesti

freiwillig

33

pyytää, vaatia

verlangen

34

kehottaa, pyytää, vaatia

auf/fordern

35

vaatia

fordern

36

käskeä jtk

befehlen + D

37

pakottaa

zwingen

38

väkivalta

die Gewalt

39

nähdä vaivaa

sich (D) Mühe geben

40

ponnistella, nähdä vaivaa

sich an/strengen

41

sisu, kestävyys

die Ausdauer

42

aikoa, olla suunnitteilla

vor/haben

43

aikomus

die Absicht, -en

44

sallia jllk jtk

erlauben + D

45

olla sallittu

erlaubt sein (ist)

46

lupa

das Erlaubnis, -se

47

myöntää

zu/geben

48

antaa periksi

nach/geben

49

olla samaa mieltä jstak

ein/verstanden über + A

50

ilman muuta

selbstverständlich

51

minun puolestani

meinetwegen

52

tosin

allerdings

53

olla haluton tekemään jtak

keine Lust haben

54

luopua jstak

auf/geben

55

olla kyllätynyt jhk

es satt haben

56

torjua

ab/lehnen

57

estää, torjua

verhindern

58

kieltää jltk

verbieten + D

Decks in Deutsch perussanasto Class (41):