Nouns 11 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 11 > Flashcards

Flashcards in Nouns 11 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

conference, lecture

A

la conferencia (2171)

2
Q

proposal, proposition

A

la propuesta (2173)

3
Q

intensity, force

A

la intensidad (2174)

4
Q

explosion

A

la explosión (2175)

5
Q

hatred

A

el odio (2177)

6
Q

universe

A

el universo (2179)

7
Q

miracle

A

el milagro (2181)

8
Q

delivery

A

la entrega (2182)

9
Q

map

A

el mapa (2185)

10
Q

hero

A

el héroe (2186)

11
Q

Monday

A

el lunes (2187)

12
Q

traffic, trade

A

el tráfico (2188)

13
Q

terror, horror

A

el terror (2189)

14
Q

chance, coincidence

A

la casualidad (2190)

15
Q

laugh, chuckle

A

la risa (2192)

16
Q

cord, rope

A

la cuerda (2193)

17
Q

consultation, advice

A

la consulta (2194)

18
Q

edition, publication

A

la edición (2195)

19
Q

ray, beam, lightning

A

el rayo (2197)

20
Q

aunt

A

la tía (2199)

21
Q

adult, grown-up

A

el adulto (2200)

22
Q

vote

A

el voto (2201)

23
Q

calm, lull

A

la calma (2202)

24
Q

offer, bid, supply

A

la oferta (2205)

25
Q

embarrassment

A

la vergüenza (2206)

26
Q

bird

A

el ave (2207)

27
Q

knee

A

la rodilla (2208)

28
Q

walk, ride

A

el paseo (2209)

29
Q

register, record

A

el registro (2214)

30
Q

painter

A

el pintor (2218)

31
Q

crime, offense

A

el delito (2219)

32
Q

dress

A

el vestido (2220)

33
Q

tale, story

A

el relato (2221)

34
Q

dance, ball

A

el baile (2222)

35
Q

mystery

A

el misterio (2223)

36
Q

cycle

A

el ciclo (2225)

37
Q

symptom

A

el síntoma (2228)

38
Q

threat

A

la amenaza (2229)

39
Q

journey, itinerary, route

A

el recorrido (2231)

40
Q

conception

A

la concepción (2232)

41
Q

sadness

A

la tristeza (2233)

42
Q

cow

A

la vaca (2234)

43
Q

creature, child

A

la criatura (2235)

44
Q

belief

A

la creencia (2236)

45
Q

nucleus, core

A

el núcleo (2238)

46
Q

forgiveness, pardon

A

el perdón (2240)

47
Q

dawn, daybreak

A

la madrugada (2241)

48
Q

worker, laborer

A

el obrero (2243)

49
Q

love, affection

A

el cariño (2246)

50
Q

angel

A

el ángel (2248)

51
Q

rigor, harshness

A

el rigor (2249)

52
Q

contrast

A

el contraste (2251)

53
Q

turn; work shift

A

el turno (2252)

54
Q

kingdom, reign

A

el reino (2255)

55
Q

operation, functioning

A

el funcionamiento (2258)

56
Q

auto, car

A

el auto (2259)

57
Q

wing

A

la ala (2260)

58
Q

debate

A

el debate (2261)

59
Q

application

A

la aplicación (2263)

60
Q

laboratory

A

el laboratorio (2264)

61
Q

salesperson

A

el o la vendedor(a) (2266)

62
Q

cup, glass, tree top

A

la copa (2267)

63
Q

treaty, treatise

A

el tratado (2270)

64
Q

rejection, refusal

A

el rechazo (2275)

65
Q

whole, totality

A

la totalidad (2276)

66
Q

dad

A

el papá (2281)

67
Q

mom

A

la mamá (2286)

68
Q

candle, sail, vigil

A

la vela (2287)

69
Q

establishment

A

el establecimiento (2289)

70
Q

hint, touch; shade, nuance; tint, hue

A

el matiz (2291)

71
Q

finish line; goal, target, objective

A

la meta (2293)

72
Q

comfort, convenience

A

la comodidad (2296)

73
Q

relative

A

el o la pariente (2297)

74
Q

distribution

A

la distribución (2299)

75
Q

invitation

A

la invitación (2300)

76
Q

destruction

A

la destrucción (2301)

77
Q

option, choice

A

la opción (2305)

78
Q

maximum

A

el máximo (2308)

79
Q

card

A

la tarjeta (2309)

80
Q

phase

A

la fase (2310)

81
Q

troops, forces

A

la tropa (2312)

82
Q

member, partner

A

el socio (2314)

83
Q

guide, leader

A

el guía (2318)

84
Q

ice

A

el hielo (2321)

85
Q

spring, spring-like

A

la primavera (2325)

86
Q

sympathy, affinity

A

la simpatía (2327)

87
Q

centimeter

A

el centímetro (2329)

88
Q

screen, monitor

A

la pantalla (2330)

89
Q

bull

A

el toro (2331)

90
Q

cultivation, crop

A

el cultivo (2333)

91
Q

horror, atrocity

A

el horror (2334)

92
Q

wellbeing, welfare

A

el bienestar (2335)

93
Q

patience

A

la paciencia (2336)

94
Q

conviction

A

la convicción (2339)

95
Q

uniform

A

el uniforme (2341)

96
Q

average

A

la media (2342)

97
Q

minimum

A

el mínimo (2343)

98
Q

female companion

A

la compañera (2346)

99
Q

June

A

el junio (2349)

100
Q

drama

A

el drama (2350)