Nouns 14 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 14 > Flashcards

Flashcards in Nouns 14 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

lake

A

el lago (2680)

2
Q

orientation, direction

A

la orientación (2683)

3
Q

maturity, ripeness

A

la madurez (2684)

4
Q

demonstration

A

la demostración (2687)

5
Q

fulfillment, compliment

A

el cumplimiento (2691)

6
Q

support, backing, back

A

el respaldo (2692)

7
Q

fire, conflagration

A

el incendio (2695)

8
Q

jewel, treasure

A

la joya (2698)

9
Q

cemetery, graveyard

A

el cementerio (2700)

10
Q

publication

A

la publicación (2702)

11
Q

variation

A

la variación (2703)

12
Q

promotion

A

la promoción (2706)

13
Q

legal sentence, judgment

A

la sentencia (2709)

14
Q

resolution

A

la resolución (2711)

15
Q

coincidence

A

la coincidencia (2713)

16
Q

stimulus, encouragement

A

el estímulo (2714)

17
Q

bar, rod, rail

A

la barra (2721)

18
Q

girlfriend, bride

A

la novia (2726)

19
Q

piano

A

el piano (2727)

20
Q

pretension, claim

A

la pretensión (2728)

21
Q

speech, talking

A

la habla (2729)

22
Q

boyfriend, groom

A

el novio (2730)

23
Q

spectator, onlooker

A

el espectador (2732)

24
Q

boot, wineskin

A

la bota (2735)

25
Q

pretext, excuse

A

el pretexto (2737)

26
Q

fever, excitement

A

la fiebre (2739)

27
Q

synthesis

A

la síntesis (2742)

28
Q

East

A

el este (2743)

29
Q

nerve

A

el nervio (2744)

30
Q

scientist

A

el científico (2745)

31
Q

grain, kernel

A

el grano (2748)

32
Q

attendance, assistance

A

la asistencia (2751)

33
Q

smile

A

la sonrisa (2754)

34
Q

lion

A

el o la león(a) (2756)

35
Q

acceptance, approval

A

la aceptación (2758)

36
Q

lip

A

el labio (2759)

37
Q

visitor

A

el o la visitante (2760)

38
Q

transfer

A

el traslado (2763)

39
Q

temptation

A

la tentación (2765)

40
Q

future

A

el porvenir (2766)

41
Q

attraction

A

la atracción (2768)

42
Q

crown

A

la corona (2772)

43
Q

dozen

A

la docena (2774)

44
Q

perfection

A

la perfección (2776)

45
Q

humidity

A

la humedad (2777)

46
Q

harvest, crop

A

la cosecha (2778)

47
Q

desperation, exasperation

A

la desesperación (2780)

48
Q

curve

A

la curva (2781)

49
Q

master or mistress, owner, animal keeper

A

el amo, la ama (2787)

50
Q

smoke

A

el humo (2789)

51
Q

fulfillment, realization

A

la realización (2790)

52
Q

quarters, barracks

A

el cuartel (2791)

53
Q

traffic, transit

A

el tránsito (2792)

54
Q

emphasis

A

el énfasis (2794)

55
Q

manager, entrepreneur

A

el empresario (2796)

56
Q

sack, bag, plunder

A

el saco (2798)

57
Q

cross, burden

A

la cruz (2800)

58
Q

pause

A

la pausa (2802)

59
Q

vice, bad habit, defect

A

el vicio (2805)

60
Q

tax

A

el impuesto (2806)

61
Q

architect

A

el arquitecto (2808)

62
Q

crossing, intersection

A

el cruce (2809)

63
Q

coexistence, living together

A

la convivencia (2811)

64
Q

cable

A

el cable (2812)

65
Q

goodness, kindness

A

la bondad (2814)

66
Q

experiment

A

el experimento (2815)

67
Q

account, chronicle

A

la crónica (2817)

68
Q

dictatorship

A

la dictadura (2824)

69
Q

efficiency, effectiveness

A

la eficacia (2825)

70
Q

steam, vapor

A

el vapor (2827)

71
Q

drink, beverage

A

la bebida (2828)

72
Q

talk, chat

A

la charla (2830)

73
Q

management, step, negotiation

A

la gestión (2831)

74
Q

wallet, satchel

A

la cartera (2834)

75
Q

circulation, traffic

A

la circulación (2837)

76
Q

accusation

A

la denuncia (2838)

77
Q

storm

A

la tormenta (2841)

78
Q

focus

A

el foco (2843)

79
Q

residence

A

la residencia (2844)

80
Q

leather, skin

A

el cuero (2848)

81
Q

herb, grass, weed

A

la hierba (2850)

82
Q

apple, city block

A

la manzana (2853)

83
Q

piece, bit

A

el pedazo (2855)

84
Q

wisdom, knowledge

A

la sabiduría (2856)

85
Q

cigarette

A

el cigarrillo (2858)

86
Q

magnitude, extent

A

la magnitud (2863)

87
Q

button

A

el botón (2865)

88
Q

equality

A

la igualdad (2867)

89
Q

notion, idea

A

la noción (2871)

90
Q

seed

A

la semilla (2875)

91
Q

avenue

A

la avenida (2876)

92
Q

devil

A

el diablo (2878)

93
Q

hole, cavity

A

el hueco (2880)

94
Q

collaborator

A

el o la colaborador(a) (2881)

95
Q

caprice, whim

A

el capricho (2882)

96
Q

guitar

A

la guitarra (2885)

97
Q

agency, branch

A

la agencia (2886)

98
Q

rage

A

la rabia (2887)

99
Q

monument

A

el monumento (2889)

100
Q

correspondence

A

la correspondencia (2893)