Nouns 20 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 20 > Flashcards

Flashcards in Nouns 20 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

flame, llama

A

la llama (3835)

2
Q

vegetation

A

la vegetación (3837)

3
Q

motto, slogan

A

la lema (3838)

4
Q

boat, container

A

el bote (3840)

5
Q

perfume

A

el perfume (3843)

6
Q

power plant

A

la central (3844)

7
Q

membership, property

A

la pertenencia (3846)

8
Q

cottage

A

la casita (3849)

9
Q

alliance

A

la alianza (3851)

10
Q

mouse

A

el o la ratón, ratona (3856)

11
Q

deed, heroic feat

A

la hazaña (3857)

12
Q

hardness, toughness

A

la dureza (3858)

13
Q

bed sheet

A

la sábana (3859)

14
Q

checking revision

A

la revisión (3860)

15
Q

retreat, withdrawal

A

la retirada (3861)

16
Q

aroma

A

el aroma (3863)

17
Q

optimism

A

el optimismo (3864)

18
Q

maté the beverage

A

el mate (3865)

19
Q

event

A

el evento (3867)

20
Q

physicist

A

el físico (3868)

21
Q

grass, pasture

A

el pasto (3870)

22
Q

rooster

A

el gallo (3872)

23
Q

yield, output, efficiency

A

el rendimiento (3874)

24
Q

slowness

A

la lentitud (3875)

25
Q

classroom

A

la aula (3876)

26
Q

hymn, anthem

A

el himno (3881)

27
Q

trade union

A

el sindicato (3882)

28
Q

butterfly, wing nut

A

la mariposa (3883)

29
Q

faithfulness, accuracy

A

la fidelidad (3885)

30
Q

delay

A

el retraso (3886)

31
Q

movement, removal

A

el desplazamiento (3887)

32
Q

fellow countryman

A

la compatriota (3891)

33
Q

town, locality

A

la localidad (3894)

34
Q

wolf

A

el lobo (3898)

35
Q

assembly

A

la asamblea (3899)

36
Q

handkerchief, shawl

A

el pañuelo (3900)

37
Q

trembling; tremor

A

el temblor (3902)

38
Q

tour

A

la gira (3903)

39
Q

cloak

A

el manto (3904)

40
Q

amazement, astonishment

A

el asombro (3906)

41
Q

governor

A

el o la gobernador(a) (3907)

42
Q

breadth, extent, range

A

la amplitud (3908)

43
Q

coal, charcoal

A

el carbón (3909)

44
Q

camp, camping

A

el campamento (3910)

45
Q

excursion

A

la excursión (3916)

46
Q

tomato

A

el tomate (3920)

47
Q

belt

A

el cinturón (3922)

48
Q

bulk, shape

A

el bulto (3925)

49
Q

vocabulary

A

el vocabulario (3927)

50
Q

speculation, conjecture

A

la especulación (3928)

51
Q

manual

A

el manual (3929)

52
Q

shot, discharge

A

el disparo (3932)

53
Q

residue, waste

A

el residuo (3934)

54
Q

vanity, conceit

A

la vanidad (3935)

55
Q

renewal, renovation

A

la renovación (3937)

56
Q

plague, pestilence, pest

A

la peste (3943)

57
Q

expedition

A

la expedición (3944)

58
Q

mechanics, mechanism

A

la mecánica (3949)

59
Q

electricity

A

la electricidad (3950)

60
Q

elevator

A

el ascensor (3954)

61
Q

bicycle

A

la bicicleta (3955)

62
Q

contribution

A

el aporte (3957)

63
Q

scholarship, grant

A

la beca (3959)

64
Q

wheat

A

el trigo (3961)

65
Q

platform, springboard

A

la plataforma (3965)

66
Q

clinic

A

la clínica (3967)

67
Q

heir, heiress

A

el heredero (3968)

68
Q

stadium

A

el estadio (3970)

69
Q

parade, line, formation

A

el desfile (3973)

70
Q

ship, vessel, hull

A

el buque (3974)

71
Q

kinship

A

el parentesco (3975)

72
Q

mistake, blunder, fault

A

el fallo (3976)

73
Q

rebelliousness, defiance

A

la rebeldía (3977)

74
Q

correction, amendment

A

la corrección (3979)

75
Q

spark

A

la chispa (3980)

76
Q

virgin

A

el o la virgen (3981)

77
Q

survival

A

la supervivencia (3983)

78
Q

charity

A

la caridad (3984)

79
Q

communion

A

la comunión (3986)

80
Q

ambassador

A

el o la embajador(a) (3987)

81
Q

third

A

el tercio (3988)

82
Q

illumination, lighting

A

la iluminación (3989)

83
Q

censorship, criticism

A

la censura (3990)

84
Q

dispute, argument, quarrel

A

la disputa (3991)

85
Q

splendor

A

el esplendor (3992)

86
Q

damage, loss

A

el perjuicio (3994)

87
Q

medal, medallion

A

la medalla (3995)

88
Q

loyalty, faithfulness

A

la lealtad (3996)

89
Q

divorce

A

el divorcio (3997)

90
Q

perspective, focus

A

el enfoque (3999)

91
Q

firmness

A

la firmeza (4001)

92
Q

hill, slope

A

la colina (4003)

93
Q

piece of property

A

la parcela (4004)

94
Q

cage

A

la jaula (4005)

95
Q

adjustment, settlement

A

el ajuste (4006)

96
Q

burial

A

el entierro (4008)

97
Q

servant

A

el o la servidor(a) (4010)

98
Q

superiority

A

la superioridad (4011)

99
Q

tourism

A

el turismo (4012)

100
Q

atrocity

A

la barbaridad (4013)