Nouns 22 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 22 > Flashcards

Flashcards in Nouns 22 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

advance, progress

A

el adelanto (4210)

2
Q

interval, gap

A

el intervalo (4214)

3
Q

swig, drink

A

el trago (4215)

4
Q

fraction

A

la fracción (4216)

5
Q

convent, monastery

A

el convento (4217)

6
Q

brook, stream, gutter

A

el arroyo (4218)

7
Q

connection, link

A

el enlace (4220)

8
Q

dictionary

A

el diccionario (4223)

9
Q

outskirts, suburbs

A

la afueras (4225)

10
Q

eyebrow, brow

A

la ceja (4227)

11
Q

constitution

A

la constitución (4231)

12
Q

classification

A

la clasificación (4233)

13
Q

mess, problem, bad situation

A

el lío (4235)

14
Q

headquarters, seat of authority

A

la sede (4236)

15
Q

liter

A

el litro (4239)

16
Q

tray

A

la bandeja (4240)

17
Q

approximation

A

la aproximación (4241)

18
Q

rag, cloth

A

el trapo (4244)

19
Q

connoisseur, expert

A

el o la conocedor (4245)

20
Q

altar

A

el altar (4247)

21
Q

good aim, guess, hit

A

el acierto (4248)

22
Q

pilot, driver

A

el piloto (4249)

23
Q

computer

A

la computadora (4253)

24
Q

wire

A

el alambre (4255)

25
Q

handle, mango

A

el mango (4256)

26
Q

rosary, beads, string

A

el rosario (4258)

27
Q

reconstruction

A

la reconstrucción (4259)

28
Q

parish

A

la parroquia (4260)

29
Q

buyer

A

el o la comprador(a) (4266)

30
Q

piety

A

la piedad (4267)

31
Q

fog

A

la niebla (4274)

32
Q

verb

A

el verbo (4278)

33
Q

hip

A

la cadera (4279)

34
Q

procession

A

la procesión (4280)

35
Q

poll, survey, inquiry

A

la encuesta (4281)

36
Q

breeding, raising

A

la cría (4282)

37
Q

narration, account

A

la narración (4283)

38
Q

bunch (of flowers), branch

A

el ramo (4284)

39
Q

traitor

A

el o la traidor (4286)

40
Q

catalog

A

el catálogo (4287)

41
Q

protector, defender

A

el protector (4288)

42
Q

protection, shelter

A

el amparo (4289)

43
Q

pharmacy, drugstore

A

la farmacia (4290)

44
Q

summit, peak, top

A

la cima (4291)

45
Q

kidney

A

el riñón (4292)

46
Q

property, estate

A

la finca (4294)

47
Q

evaluation, qualification

A

la calificación (4295)

48
Q

water flow, volume, or level

A

el caudal (4296)

49
Q

confusion, trouble, upheaval

A

el trastorno (4298)

50
Q

young person

A

el jovencito (4300)

51
Q

inclusion, incorporation

A

la incorporación (4301)

52
Q

corral, yard

A

el corral (4302)

53
Q

fatigue

A

la fatiga (4303)

54
Q

witch, hag

A

la bruja (4305)

55
Q

exploration

A

la exploración (4306)

56
Q

illustration

A

la ilustración (4309)

57
Q

accomplice

A

el o la cómplice (4310)

58
Q

melody

A

la melodía (4311)

59
Q

producer

A

el o la productor(a) (4312)

60
Q

porter, doorkeeper, goalkeeper

A

el portero (4315)

61
Q

rabbit

A

el conejo (4316)

62
Q

density, thickness

A

la densidad (4318)

63
Q

wager, bet

A

la apuesta (4320)

64
Q

nationality

A

la nacionalidad (4321)

65
Q

waiter, youth, bellboy

A

el mozo (4324)

66
Q

horn, antler

A

el cuerno (4326)

67
Q

clothing size, stature

A

la talla (4330)

68
Q

commissioner, delegate

A

el comisario (4332)

69
Q

approach, approximation

A

el acercamiento (4334)

70
Q

outline, perimeter, edge

A

el contorno (4339)

71
Q

selfishness

A

el egoísmo (4340)

72
Q

side of a ship

A

el bordo (4341)

73
Q

compensation

A

la compensación (4342)

74
Q

prohibition

A

la prohibición (4343)

75
Q

maze, labyrinth

A

el laberinto (4348)

76
Q

eternity

A

la eternidad (4352)

77
Q

pill, capsule

A

la pastilla (4354)

78
Q

shit, crap, excrement

A

la mierda (4355)

79
Q

contest, dispute

A

la contienda (4356)

80
Q

stream, jet, spurt

A

el chorro (4361)

81
Q

nail, tack, peg

A

el clavo (4363)

82
Q

drought

A

la sequía (4364)

83
Q

dynamics

A

la dinámica (4365)

84
Q

leisure, leisure time

A

el ocio (4366)

85
Q

normality

A

la normalidad (4367)

86
Q

resonance, repercussion

A

la resonancia (4369)

87
Q

jacket

A

la chaqueta (4372)

88
Q

disgust

A

el asco (4375)

89
Q

litigation, suit, dispute

A

el pleito (4378)

90
Q

simplicity

A

la sencillez (4380)

91
Q

stupidity, stupid thing

A

la estupidez (4382)

92
Q

senator

A

el o la senador(a) (4386)

93
Q

rancor, resentfulness

A

el rencor (4387)

94
Q

probability

A

la probabilidad (4393)

95
Q

ruler, leader

A

el gobernante (4396)

96
Q

favor, mercy

A

la merced (4397)

97
Q

ton

A

la tonelada (4399)

98
Q

rebel

A

el o la rebelde (4400)

99
Q

longing, yearning

A

el anhelo (4401)

100
Q

princess

A

la princesa (4402)