Nouns 24 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 24 > Flashcards

Flashcards in Nouns 24 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

prosecutor

A

el o la fiscal (4612)

2
Q

participant

A

el o la participante (4616)

3
Q

rescue; ransom

A

el rescate (4617)

4
Q

trouble, predicament

A

el apuro (4618)

5
Q

caution

A

la cautela (4621)

6
Q

tactics, strategy

A

la táctica (4623)

7
Q

neglect, oversight

A

el descuido (4624)

8
Q

slaughter, carnage

A

la matanza (4626)

9
Q

manuscript, writing

A

el escrito (4629)

10
Q

appearance, look, aspect

A

la pinta (4630)

11
Q

broth, soup

A

el caldo (4637)

12
Q

agony, grief

A

la agonía (4638)

13
Q

truce, rest

A

la tregua (4640)

14
Q

wardrobe, changing room

A

el vestuario (4641)

15
Q

cellar, pantry, warehouse

A

la bodega (4643)

16
Q

antenna

A

la antena (4644)

17
Q

malice, wickedness

A

la maldad (4646)

18
Q

obedience

A

la obediencia (4647)

19
Q

idea, witty remark

A

la ocurrencia (4648)

20
Q

complement, supplement

A

el complemento (4650)

21
Q

editor, publisher

A

el o la editor(a) (4651)

22
Q

journalism

A

el periodismo (4652)

23
Q

swimming pool

A

la piscina (4653)

24
Q

shot, injection

A

la inyección (4658)

25
Q

reproach, criticism

A

el reproche (4660)

26
Q

consistency

A

la consistencia (4661)

27
Q

nobility, uprightness

A

la nobleza (4662)

28
Q

impotence

A

la impotencia (4664)

29
Q

hostility, enmity

A

la hostilidad (4667)

30
Q

medicine, drug

A

el medicamento (4669)

31
Q

conspiracy

A

la conspiración (4673)

32
Q

detention, arrest

A

la detención (4675)

33
Q

bus

A

el autobús (4676)

34
Q

skill

A

la destreza (4679)

35
Q

insides, bowels

A

las entrañas (4681)

36
Q

gratitude

A

la gratitud (4682)

37
Q

editorial article

A

el editorial (4685)

38
Q

publisher

A

la editorial (4685)

39
Q

bug, creature

A

el bicho (4687)

40
Q

hammer

A

el martillo (4688)

41
Q

cooperation

A

la cooperación (4690)

42
Q

rise, elevation, increase

A

la elevación (4691)

43
Q

terrorist attack, offense

A

el atentado (4692)

44
Q

fistful, small group

A

el puñado (4693)

45
Q

siren, mermaid

A

la sirena (4696)

46
Q

foam, lather

A

la espuma (4697)

47
Q

surgeon

A

el cirujano (4698)

48
Q

path, sidewalk

A

la vereda (4700)

49
Q

claim, demand, redemption

A

la reivindicación (4702)

50
Q

infection

A

la infección (4703)

51
Q

kid, youngster

A

el chiquillo (4704)

52
Q

distraction, amusement

A

la distracción (4705)

53
Q

ingredient

A

el ingrediente (4708)

54
Q

battle, struggle

A

la pugna (4712)

55
Q

cake

A

la torta (4715)

56
Q

actor, singer

A

el o la intérprete (4716)

57
Q

spider

A

la araña (4717)

58
Q

facial feature, faction

A

la facción (4718)

59
Q

diplomat

A

el diplomático (4722)

60
Q

exhibition, showing

A

la exhibición (4723)

61
Q

closet, wardrobe, kitchen cupboard, store window

A

el escaparate (4725)

62
Q

sergeant

A

el sargento (4727)

63
Q

aesthetics

A

la estética (4730)

64
Q

cavalry, knighthood

A

la caballería (4731)

65
Q

godparent, sponsor

A

el padrino (4732)

66
Q

diversity, variety

A

la diversidad (4733)

67
Q

banquet, feast

A

el banquete (4734)

68
Q

giant

A

el o la gigante, giganta (4738)

69
Q

pavilion

A

el pabellón (4740)

70
Q

bee

A

la abeja (4741)

71
Q

violin

A

el violín (4745)

72
Q

star

A

el astro (4746)

73
Q

dictator

A

el o la dictador(a) (4747)

74
Q

brush, touch, graze

A

el roce (4748)

75
Q

extension

A

la prolongación (4749)

76
Q

skull, cranium

A

el cráneo (4750)

77
Q

gratitude

A

el agradecimiento (4755)

78
Q

boldness, audacity

A

la audacia (4757)

79
Q

cholera

A

el cólera (4758)

80
Q

rage

A

la cólera (4758)

81
Q

resignation, acceptance

A

la resignación (4759)

82
Q

legislation

A

la legislación (4760)

83
Q

piece of candy, caramel

A

el caramelo (4762)

84
Q

gunpowder, powder

A

la pólvora (4763)

85
Q

role, part

A

el rol (4764)

86
Q

idiot, dunce

A

la el idiota (4769)

87
Q

bay

A

la bahía (4770)

88
Q

latitude

A

la latitud (4771)

89
Q

ox

A

el buey (4772)

90
Q

swinging of a swing; rocking of a boad

A

el vaivén (4773)

91
Q

mistake, misconception

A

la equivocación (4774)

92
Q

communism

A

el comunismo (4775)

93
Q

particle

A

la partícula (4776)

94
Q

means, interval

A

el intermedio (4777)

95
Q

alms, charity

A

la limosna (4779)

96
Q

equivalent

A

el equivalente (4780)

97
Q

arrow, dart

A

la flecha (4781)

98
Q

disappointment, letdown

A

la desilusión (4784)

99
Q

duck

A

el pato (4786)

100
Q

crack, opening, slit

A

la grieta (4788)