Nouns 25 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 25 > Flashcards

Flashcards in Nouns 25 Deck (114)
Loading flashcards...
1
Q

rider, horseman

A

el jinete (4789)

2
Q

farmer

A

el agricultor (4794)

3
Q

claw, fang

A

la garra (4795)

4
Q

bracket, support

A

el soporte (4797)

5
Q

audience, public, spectators; combination, coincidence

A

la concurrencia (4798)

6
Q

pyramid

A

la pirámide (4799)

7
Q

match, match stick

A

el fósforo (4803)

8
Q

prophet

A

la profeta (4804)

9
Q

thigh

A

el muslo (4807)

10
Q

withdrawal, retreat

A

el retiro (4809)

11
Q

command, order

A

el comando (4810)

12
Q

broadcast, emission

A

la emisión (4812)

13
Q

tenor

A

el tenor (4814)

14
Q

reward, recompense

A

la recompensa (4815)

15
Q

complicity

A

la complicidad (4816)

16
Q

mistrust, suspicion

A

el recelo (4817)

17
Q

vibration

A

la vibración (4818)

18
Q

restriction

A

la restricción (4819)

19
Q

stick, rod

A

la vara (4822)

20
Q

customers, clients

A

la clientela (4823)

21
Q

sovereignty

A

la soberanía (4824)

22
Q

coldness, indifference

A

la frialdad (4827)

23
Q

inspection

A

la inspección (4829)

24
Q

initials

A

las iniciales (4830)

25
Q

ocurrence, impact

A

la incidencia (4832)

26
Q

movement backwards

A

el retroceso (4833)

27
Q

microphone

A

el micrófono (4834)

28
Q

office window, vehicle window

A

la ventanilla (4836)

29
Q

extinction

A

la extinción (4838)

30
Q

infinite, infinity

A

el infinito (4839)

31
Q

champion

A

el campeón, la campeona (4840)

32
Q

oxygen

A

el oxígeno (4844)

33
Q

rigidity

A

la rigidez (4845)

34
Q

goodbye, farewell

A

la despedida (4848)

35
Q

lace

A

el encaje (4850)

36
Q

repercussion, impact

A

la repercusión (4852)

37
Q

winner

A

el o la ganador(a) (4855)

38
Q

emperor

A

el emperador (4856)

39
Q

comet

A

el cometa (4857)

40
Q

kite

A

la cometa (4857)

41
Q

precedent

A

el precedente (4858)

42
Q

mosaic

A

el mosaico (4861)

43
Q

meaning, significance

A

la significación (4862)

44
Q

answer

A

la contestación (4863)

45
Q

asylum, shelter

A

el asilo (4865)

46
Q

increase, raise

A

el incremento (4866)

47
Q

back, loin, spine

A

el lomo (4868)

48
Q

navigation, shipping

A

la navegación (4870)

49
Q

construction, building

A

la edificación (4871)

50
Q

abstraction

A

la abstracción (4872)

51
Q

mortal

A

el mortal (4879)

52
Q

stall, cockpit, cabin

A

la cabina (4882)

53
Q

warrior, soldier

A

el guerrero (4885)

54
Q

sidewalk

A

la acera (4886)

55
Q

cent

A

el centavo (4892)

56
Q

mill, windmill

A

el molino (4893)

57
Q

disappointment

A

la decepción (4895)

58
Q

being

A

el ente (4898)

59
Q

flood, deluge

A

la inundación (4902)

60
Q

diligence

A

la diligencia (4903)

61
Q

complexity

A

la complejidad (4906)

62
Q

nearness, vicinity

A

la vecindad (4910)

63
Q

goat

A

la cabra (4912)

64
Q

sense of smell

A

el olfato (4913)

65
Q

name, denomination

A

la denominación (4914)

66
Q

breadth, expanse

A

la envergadura (4916)

67
Q

admirer

A

el o la admirador(a) (4917)

68
Q

herd, flock

A

el rebaño (4919)

69
Q

plant, vegetable

A

el vegetal (4921)

70
Q

beast

A

la fiera (4923)

71
Q

pot, pan

A

la olla (4927)

72
Q

coconut

A

el coco (4929)

73
Q

basement

A

el sótano (4930)

74
Q

aggressiveness

A

la agresividad (4931)

75
Q

adherence

A

la adhesión (4933)

76
Q

convention, assembly

A

la convención (4934)

77
Q

place, spot

A

el paraje (4935)

78
Q

rocket

A

el cohete (4937)

79
Q

pillow

A

la almohada (4939)

80
Q

efficiency

A

la eficiencia (4940)

81
Q

roof, housetop

A

el tejado (4944)

82
Q

elephant

A

el elefante (4945)

83
Q

knife, razor

A

la navaja (4947)

84
Q

damnation, curse

A

la maldición (4948)

85
Q

sailor

A

el marinero (4949)

86
Q

high school diploma

A

el bachillerato (4950)

87
Q

imbalance, unsteadiness

A

el desequilibrio (4953)

88
Q

waste, refuse, garbage

A

el desperdicio (4957)

89
Q

enlargement, extension

A

la ampliación (4959)

90
Q

container, recipient, tank

A

el recipiente (4960)

91
Q

deployment, display

A

el despliegue (4963)

92
Q

pound

A

la libra (4964)

93
Q

invasion, incursion

A

la incursión (4965)

94
Q

towel

A

la toalla (4967)

95
Q

tennis

A

el tenis (4968)

96
Q

unloading, discharge

A

la descarga (4971)

97
Q

hygiene

A

la higiene (4973)

98
Q

socket, basin, bowl

A

la cuenca (4975)

99
Q

lime, whitewash

A

la cal (4977)

100
Q

pioneer

A

el pionero (4980)

101
Q

volcano

A

el volcán (4981)

102
Q

*****, prostitute

A

la puta (4982)

103
Q

diamond

A

el diamante (4984)

104
Q

gentleness, tenderness

A

la delicadeza (4986)

105
Q

expulsion, ejection

A

la expulsión (4988)

106
Q

enigma

A

el enigma (4989)

107
Q

hectare

A

la hectárea (4991)

108
Q

immigrant

A

el o la inmigrante (4993)

109
Q

prevention, warning

A

la prevención (4995)

110
Q

fence, circle, ring

A

el cerco (4996)

111
Q

semidarkness, twilight

A

la penumbra (4997)

112
Q

move, play

A

la jugada (4998)

113
Q

print, engraving, illustration

A

la estampa (4999)

114
Q

cave

A

la cueva (5000)