Nouns 4 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 4 > Flashcards

Flashcards in Nouns 4 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

burden; charge or duty; position or office

A

el cargo (791)

2
Q

construction

A

la construcción (794)

3
Q

judgment

A

el juicio (795)

4
Q

terrain; earth, ground; plot or tract of land

A

el terreno (796)

5
Q

floor, storey

A

el piso (797)

6
Q

company . . . as in a group of people or a business

A

la compañía (798)

7
Q

text

A

el texto (800)

8
Q

spring, fountain, source

A

la fuente (801)

9
Q

present

A

el presente (802)

10
Q

magazine, journal

A

la revista (804)

11
Q

hope

A

la esperanza (805)

12
Q

machine

A

la máquina (806)

13
Q

phrase

A

la frase (809)

14
Q

room, hall

A

la sala (811)

15
Q

instrument

A

el instrumento (813)

16
Q

defense

A

la defensa (815)

17
Q

director, manager; orchestral conductor

A

el director, la directora (816)

18
Q

explanation

A

la explicación (818)

19
Q

general article, grammatical article, magazine article

A

el artículo (819)

20
Q

radio set

A

el radio (824)

21
Q

radio communication

A

la radio (824)

22
Q

movie, film

A

la película (826)

23
Q

choice, selection, election

A

la elección (827)

24
Q

visit; visitor

A

la visita (828)

25
Q

support

A

el apoyo (830)

26
Q

president

A

el presidente (831)

27
Q

weapon

A

la arma (832)

28
Q

tree

A

el árbol (833)

29
Q

meeting, encounter

A

el encuentro (836)

30
Q

current, flow of current

A

la corriente (838)

31
Q

reading

A

la lectura (839)

32
Q

existence, life

A

la existencia (840)

33
Q

language, speech

A

el lenguaje (841)

34
Q

destiny, fate; destination

A

el destino (844)

35
Q

education

A

la educación (845)

36
Q

operation

A

la operación (848)

37
Q

note, grade

A

la nota (853)

38
Q

theater, drama

A

el teatro (861)

39
Q

business, transaction

A

el negocio (864)

40
Q

letter, handwriting, lyrics

A

la letra (865)

41
Q

feeling, sentiment

A

el sentimiento (867)

42
Q

solution, answer

A

la solución (871)

43
Q

food, meal, dinner

A

la comida (873)

44
Q

impression, printing

A

la impresión (874)

45
Q

plane, map, level

A

el plano (875)

46
Q

intention

A

la intención (876)

47
Q

rhythm

A

el ritmo (877)

48
Q

banking institution; stool, bench; pew; school of fish

A

el banco (881)

49
Q

skin, hide, fur

A

la piel (884)

50
Q

control

A

el control (889)

51
Q

investigation

A

la investigación (890)

52
Q

conversation

A

la conversación (892)

53
Q

summer

A

el verano (893)

54
Q

respect, regard

A

el respeto (894)

55
Q

north

A

el norte (895)

56
Q

tradition

A

la tradición (898)

57
Q

population

A

la población (900)

58
Q

couple, pair

A

la pareja (901)

59
Q

past

A

el pasado (902)

60
Q

newspaper

A

el diario, el periódico

61
Q

generation

A

la generación (906)

62
Q

vision

A

la visión (908)

63
Q

danger, menace

A

el peligro (913)

64
Q

gold

A

el oro (914)

65
Q

wine

A

el vino (917)

66
Q

period, stage

A

la etapa (921)

67
Q

silence

A

el silencio (923)

68
Q

artist, performer

A

el o la artista (928)

69
Q

labor, work, task

A

la labor (930)

70
Q

sky, heaven, ceiling

A

el cielo (932)

71
Q

practice, skill

A

la práctica (933)

72
Q

limit

A

el límite (934)

73
Q

mass; dough, batter

A

la masa (935)

74
Q

the masses

A

las masas (935)

75
Q

formation, education

A

la formación (938)

76
Q

dog

A

el perro (939)

77
Q

left

A

la izquierda (940)

78
Q

energy

A

la energía (946)

79
Q

confidence, trust

A

la confianza (947)

80
Q

flower

A

la flor (950)

81
Q

spouse

A

el esposo, la esposa (951)

82
Q

revolution

A

la revolución (957)

83
Q

teacher, master

A

el maestro, la maestra (961)

84
Q

phenomenon

A

el fenómeno (966)

85
Q

pressure

A

la presión (967)

86
Q

pupil, student

A

el alumno, la alumna, el estudiante

87
Q

theory

A

la teoría (970)

88
Q

tone

A

el tono (972)

89
Q

health

A

la salud (973)

90
Q

road, route, railroad track

A

la vía (982)

91
Q

soul

A

la alma (984)

92
Q

wood

A

la madera (987)

93
Q

party, feast

A

la fiesta (988)

94
Q

heat, warmth

A

el calor (989)

95
Q

home, hearth

A

el hogar (992)

96
Q

mind

A

la mente (993)

97
Q

worry, concern

A

la preocupación (995)

98
Q

concept

A

el concepto (997)

99
Q

phone, telephone

A

el teléfono (999)

100
Q

sheet, leaf

A

la hoja (1000)