Nouns 5 Flashcards Preview

A Vocab 1 - 5000 Nouns > Nouns 5 > Flashcards

Flashcards in Nouns 5 Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

writer

A

el escritor, la escritora (1011)

2
Q

attempt, try

A

el intento (1012)

3
Q

rule, ruler, regulation

A

la regla (1014)

4
Q

risk

A

el riesgo (1016)

5
Q

police

A

el o la policía (1017)

6
Q

student

A

el o la estudiante (1019)

7
Q

square, marketplace

A

la plaza (1020)

8
Q

call, knock

A

la llamada (1022)

9
Q

sensation, feeling

A

la sensación (1023)

10
Q

enemy

A

el enemigo, la enemiga (1024)

11
Q

unit, unity

A

la unidad (1025)

12
Q

language (i…..)

A

el idioma (1027)

13
Q

root of a plant

A

la raíz (1028)

14
Q

compromise

A

el compromiso (1029)

15
Q

commentary, comment, remark;

A

el comentario (1030)

16
Q

cargo, freight; burden; charge of energy; attack

A

la carga (1031)

17
Q

husband (m…..)

A

el marido (1032)

18
Q

to the right, right hand

A

la derecha (1035)

19
Q

extreme, end

A

el extremo (1036)

20
Q

individual, person

A

el individuo (1037)

21
Q

contents, content

A

el contenido (1038)

22
Q

obligation

A

la obligación (1040)

23
Q

cut

A

el corte (1041)

24
Q

court

A

la corte (1041)

25
Q

total

A

el total (1043)

26
Q

damage; harm, injury

A

el daño (1045)

27
Q

message

A

el mensaje (1047)

28
Q

list, roster, roll

A

la lista (1049)

29
Q

region

A

la región (1050)

30
Q

child, young girl

A

la niña (1052)

31
Q

fault, blame

A

la culpa (1053)

32
Q

discussion, argument

A

la discusión (1055)

33
Q

hair

A

el pelo (1056)

34
Q

faith

A

la fe (1060)

35
Q

reference, allusion

A

la referencia (1063)

36
Q

south

A

el sur (1064)

37
Q

gesture

A

el gesto (1065)

38
Q

perspective

A

la perspectiva (1066)

39
Q

colegio, escuela

A

el colegio (1073)

40
Q

sale

A

la venta (1075)

41
Q

document

A

el documento (1076)

42
Q

television

A

la televisión (1078)

43
Q

boy

A

el chico (1079)

44
Q

novel

A

la novela (1080)

45
Q

reach

A

el alcance (1083)

46
Q

crisis

A

la crisis (1085)

47
Q

literature

A

la literatura (1090)

48
Q

battle

A

la batalla (1091)

49
Q

owner, proprietor, landlord

A

el dueño, la dueña (1093)

50
Q

neighbor

A

el vecino (1095)

51
Q

sector

A

el sector (1096)

52
Q

painting, paint

A

la pintura (1097)

53
Q

accident

A

el accidente (1098)

54
Q

influence

A

la influencia (1102)

55
Q

employee

A

el empleado (1104)

56
Q

coins, currency

A

la moneda (1107)

57
Q

ease, facility

A

la facilidad (1108)

58
Q

marriage

A

el matrimonio (1109)

59
Q

church

A

la iglesia (1111)

60
Q

office

A

la oficina (1113)

61
Q

institution

A

la institución (1115)

62
Q

cold

A

el frío (1120)

63
Q

Sunday

A

el domingo (1121)

64
Q

reaction

A

la reacción (1122)

65
Q

event

I postponed the event.

A

el acontecimiento (1125) El evento

Pospuse el evento.

66
Q

coast

A

la costa (1126)

67
Q

method

A

el método (1129)

68
Q

community

A

la comunidad (1130)

69
Q

car

A

el coche (1131)

70
Q

page

A

la página (1135)

71
Q

frequency

A

la frecuencia (1137)

72
Q

conclusion

A

la conclusión (1138)

73
Q

scene, stage

A

la escena (1139)

74
Q

structure

A

la estructura (1141)

75
Q

gain, profit; benefit

A

el beneficio (1142)

76
Q

food, nourishment

A

el alimento (1143)

77
Q

speed, velocity; automobile gear

A

la velocidad (1145)

78
Q

neighborhood

A

el barrio (1146)

79
Q

analysis

A

el análisis (1148)

80
Q

border, frontier

A

la frontera (1150)

81
Q

fear

A

el temor (1154)

82
Q

attack

A

el ataque (1157)

83
Q

cinema, movies

A

el cine (1159)

84
Q

branch, limb

A

la rama (1160)

85
Q

start, beginning

A

el comienzo, el empiezo, el origen (1162)

86
Q

boat, ship

A

el barco (1164)

87
Q

game, match, departure

A

la partida (1165)

88
Q

machine,
appliance,
apparatus;
device

A

la máquina
el aparato (1168)
el aparato
dispositivo

89
Q

foreigner

A

el extranjero (1171)

90
Q

camera, chamber

A

la cámara (1172)

91
Q

creation

A

la creación (1173)

92
Q

desire

the longing

A

el deseo, la gana

el anhelo

93
Q

fashion, form

A

la moda (1180)

94
Q

noise

A

el ruido (1184)

95
Q

bed

A

la cama (1185)

96
Q

technique

A

la técnica (1187)

97
Q

advice

A

el consejo (1188)

98
Q

violence

A

la violencia (1190)

99
Q

sound

A

el sonido (1192)

100
Q

star

A

la estrella (1194)